04
نسل جدید چیلر سانتریفیوژ نسل جدید چیلر سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک گری با مبرد  R134A، کنترل ظرفیت پیوسته، راندمان بالا، قابلیت اتصال به پنل های خورشیدی جهت تامین ...ادامه مطلب

چیلر سانتریفیوژ SVS
معرفی اجمالی محصول

نسل جدید چیلر سانتریفیوژ نسل جدید چیلر سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک گری با مبرد  R134A، کنترل ظرفیت پیوسته، راندمان بالا، قابلیت اتصال به پنل های خورشیدی جهت تامین برق مصرفی چیلر  و نوع اواپراتور و کندانسور SHELL & TUBEاینورتر گری با مبرد  R134A و کنترل ظرفیت پیوسته، راندمان بالا و نوع اواپراتور و کندانسور SHELL & TUBE

  • حمل و نقل رایگان
  • 100% تضمین بازگشت پول
  • پشتیبانی آنلاین 24/7
  • 100% تضمین بازگشت پول
  • پشتیبانی آنلاین 24/7
  • مشخصات فنی

مشخصات فنی

مدل LSBLX450SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۵۰
عمق mm ۱۹۲۰
عرض mm ۴۲۰۰
وزن  Kg ۷۰۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۵۸۲
C.O.P ۶.۳۳
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX500SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۵۰
عمق mm ۱۹۲۰
عرض mm ۴۲۰۰
وزن  Kg ۷۱۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۷۵
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۷۵۸
C.O.P ۶.۳۹
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX550SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۵۰
عمق mm ۱۹۲۰
عرض mm ۴۲۰۰
وزن  Kg ۷۲۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۹۸
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۹۳۴
C.O.P ۶.۴۹
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX600SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۵۰
عمق mm ۲۰۲۰
عرض mm ۴۲۰۰
وزن  Kg ۸۳۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۲۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۶۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۱۱۰
C.O.P ۶.۵۹
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX650SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۵۰
عمق mm ۲۰۲۰
عرض mm ۴۲۰۰
وزن  Kg ۸۴۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۳۷
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۶۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۲۸۵
C.O.P ۶.۷۸
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX700SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۵۰
عمق mm ۲۰۲۰
عرض mm ۴۲۰۰
وزن  Kg ۸۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۶۲
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۷۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۴۶۱
C.O.P ۶.۸۰
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX750SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۴۳۰
عمق mm ۲۲۱۰
عرض mm ۴۵۸۰
وزن  Kg ۹۲۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۹۷
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۷۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۶۳۷
C.O.P ۶.۶۴
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX800SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۴۳۰
عمق mm ۲۲۱۰
عرض mm ۴۵۸۰
وزن  Kg ۹۳۵۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۱۹
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۸۱۳
C.O.P ۶.۷۱
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX850SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۴۳۰
عمق mm ۲۲۱۰
عرض mm ۴۵۸۰
وزن  Kg ۹۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۳۹
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۹۸۹
C.O.P ۶.۸۱
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX900SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۴۳۰
عمق mm ۲۲۱۰
عرض mm ۴۵۸۰
وزن  Kg ۱۰۰۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۷۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۱۶۴
C.O.P ۶.۶۵
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX950SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۴۳۰
عمق mm ۲۲۱۰
عرض mm ۴۵۸۰
وزن  Kg ۱۰۱۵۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۹۷
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۳۴۰
C.O.P ۶.۷۲
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX1000SVS
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۴۳۰
عمق mm ۲۲۱۰
عرض mm ۴۵۸۰
وزن  Kg ۱۰۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۵۰۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۰۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۵۱۶
C.O.P ۶.۹۵
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE