0
0

چیلر سانتریفیوژ SVS

تماس بگیرید

مجموعه تخصصی تک کولر دارای مجوز رسمی بوده و از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است..

معرفی اجمالی محصول

نسل جدید چیلر سانتریفیوژ نسل جدید چیلر سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک گری با مبرد  R134A، کنترل ظرفیت پیوسته، راندمان بالا، قابلیت اتصال به پنل های خورشیدی جهت تامین برق مصرفی چیلر  و نوع اواپراتور و کندانسور SHELL & TUBEاینورتر گری با مبرد  R134A و کنترل ظرفیت پیوسته، راندمان بالا و نوع اواپراتور و کندانسور SHELL & TUBE

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

مشخصات فنی

 • مدل LSBLX450SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۵۰
  عمق mm ۱۹۲۰
  عرض mm ۴۲۰۰
  وزن  Kg ۷۰۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۵۸۲
  C.O.P ۶.۳۳
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX500SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۵۰
  عمق mm ۱۹۲۰
  عرض mm ۴۲۰۰
  وزن  Kg ۷۱۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۷۵
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۷۵۸
  C.O.P ۶.۳۹
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX550SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۵۰
  عمق mm ۱۹۲۰
  عرض mm ۴۲۰۰
  وزن  Kg ۷۲۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۹۸
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۹۳۴
  C.O.P ۶.۴۹
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX600SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۵۰
  عمق mm ۲۰۲۰
  عرض mm ۴۲۰۰
  وزن  Kg ۸۳۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۲۰
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۶۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۱۱۰
  C.O.P ۶.۵۹
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX650SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۵۰
  عمق mm ۲۰۲۰
  عرض mm ۴۲۰۰
  وزن  Kg ۸۴۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۳۷
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۶۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۲۸۵
  C.O.P ۶.۷۸
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX700SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۵۰
  عمق mm ۲۰۲۰
  عرض mm ۴۲۰۰
  وزن  Kg ۸۵۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۶۲
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۷۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۴۶۱
  C.O.P ۶.۸۰
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX750SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۴۳۰
  عمق mm ۲۲۱۰
  عرض mm ۴۵۸۰
  وزن  Kg ۹۲۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۹۷
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۷۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۶۳۷
  C.O.P ۶.۶۴
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX800SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۴۳۰
  عمق mm ۲۲۱۰
  عرض mm ۴۵۸۰
  وزن  Kg ۹۳۵۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۱۹
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۸۱۳
  C.O.P ۶.۷۱
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX850SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۴۳۰
  عمق mm ۲۲۱۰
  عرض mm ۴۵۸۰
  وزن  Kg ۹۵۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۳۹
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۹۸۹
  C.O.P ۶.۸۱
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX900SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۴۳۰
  عمق mm ۲۲۱۰
  عرض mm ۴۵۸۰
  وزن  Kg ۱۰۰۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۷۶
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۱۶۴
  C.O.P ۶.۶۵
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX950SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۴۳۰
  عمق mm ۲۲۱۰
  عرض mm ۴۵۸۰
  وزن  Kg ۱۰۱۵۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۹۷
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۳۴۰
  C.O.P ۶.۷۲
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX1000SVS
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۴۳۰
  عمق mm ۲۲۱۰
  عرض mm ۴۵۸۰
  وزن  Kg ۱۰۵۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۵۰۶
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۰۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۵۱۶
  C.O.P ۶.۹۵
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

نظرات کاربران

تا کنون نظری ارسال نشده است.

شما هم می توانید درباره این کالا نظر بدهید

فایل های دانلود

کولر گازی