00
چیلر هوا خنک اسکرو گری از 65 تا 141 تن تبرید

چیلر هوا خنک اسکرو گری
معرفی اجمالی محصول

چیلر هوا خنک اسکرو گری از 65 تا 141 تن تبرید

  • حمل و نقل رایگان
  • 100% تضمین بازگشت پول
  • پشتیبانی آنلاین 24/7
  • 100% تضمین بازگشت پول
  • پشتیبانی آنلاین 24/7
  • مشخصات فنی

مشخصات فنی

مدل LSBLGF230MT3/Nb-M
برند گری
نوع چیلر هوا خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۱۰۰
عرض mm ۳۰۰۰
وزن  Kg ۳۰۸۰
حداکثر توان مصرفی (سرمایشی)  KW ۸۰
حداکثر توان مصرفی (گرمایشی) KW
ظرفیت نامی سرمایشی  ton ۶۵
ظرفیت نامی سرمایشی   KW ۲۳۰
ظرفیت نامی گرمایشی  ton
ظرفیت نامی گرمایشی   KW
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور کویل فین دار
توان مصرفی کندانسور kW ۲×۴
دامنه دمایی عملکردC۰ ۱۸تا۵۲

 

مدل LSBLGF350MT3/Nb-M
برند گری
نوع چیلر هوا خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۱۰۰
عرض mm ۴۰۰۰
وزن  Kg ۴۱۸۰
حداکثر توان مصرفی (سرمایشی)  KW ۱۲۵
حداکثر توان مصرفی (گرمایشی) KW
ظرفیت نامی سرمایشی  ton ۱۰۰
ظرفیت نامی سرمایشی   KW ۳۵۰
ظرفیت نامی گرمایشی  ton
ظرفیت نامی گرمایشی   KW
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور کویل فین دار
توان مصرفی کندانسور kW ۲×۶
دامنه دمایی عملکردC۰ ۱۸تا۵۲

 

مدل LSBLGF430MT3/Nb-M
برند گری
نوع چیلر هوا خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۱۰۰
عرض mm ۵۰۰۰
وزن  Kg ۴۸۸۰
حداکثر توان مصرفی (سرمایشی)  KW ۱۵۲
حداکثر توان مصرفی (گرمایشی) KW
ظرفیت نامی سرمایشی  ton ۱۲۲
ظرفیت نامی سرمایشی   KW ۴۳۰
ظرفیت نامی گرمایشی  ton
ظرفیت نامی گرمایشی   KW
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور کویل فین دار
توان مصرفی کندانسور kW ۲×۸
دامنه دمایی عملکردC۰ ۱۸تا۵۲

 

مدل LSBLG(R)F270M-M
برند گری
نوع چیلر هوا خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۱۰۰
عرض mm ۳۰۰۰
وزن  Kg ۳۱۹۰
حداکثر توان مصرفی (سرمایشی)  KW ۹۴
حداکثر توان مصرفی (گرمایشی) KW ۹۱
ظرفیت نامی سرمایشی  ton ۷۶
ظرفیت نامی سرمایشی   KW ۲۶۵
ظرفیت نامی گرمایشی  ton ۸۳
ظرفیت نامی گرمایشی   KW ۲۹۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور کویل فین دار
توان مصرفی کندانسور kW ۲×۴
دامنه دمایی عملکردC۰ ۱۸تا۴۸

 

مدل LSBLG(R)F385M-M
برند گری
نوع چیلر هوا خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۱۰۰
عرض mm ۴۰۰۰
وزن  Kg ۴۹۲۰
حداکثر توان مصرفی (سرمایشی)  KW ۱۳۶
حداکثر توان مصرفی (گرمایشی) KW ۱۴۸
ظرفیت نامی سرمایشی  ton ۱۱۰
ظرفیت نامی سرمایشی   KW ۳۸۶
ظرفیت نامی گرمایشی  ton ۱۲۱
ظرفیت نامی گرمایشی   KW ۴۲۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور کویل فین دار
توان مصرفی کندانسور kW ۲×۶
دامنه دمایی عملکردC۰ ۱۸تا۴۸

 

مدل LSBLG(R)F500M-M
برند گری
نوع چیلر هوا خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۱۰۰
عرض mm ۵۰۰۰
وزن  Kg ۶۰۵۰
حداکثر توان مصرفی (سرمایشی)  KW ۱۶۲
حداکثر توان مصرفی (گرمایشی) KW ۱۶۲
ظرفیت نامی سرمایشی  ton ۱۴۱
ظرفیت نامی سرمایشی   KW ۴۹۵
ظرفیت نامی گرمایشی  ton ۱۵۳
ظرفیت نامی گرمایشی   KW ۵۳۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور کویل فین دار
توان مصرفی کندانسور kW ۲×۸
دامنه دمایی عملکردC۰ ۱۸تا۴۸