0
0

کولر گازی کم مصرف دارای اینورتر

کولر گازی کم مصرف

مشکلی که سیستم های تهویه هوا ( کولر گازی) برای مردم در کشور ما دارند این است که مردم نگرانند در مورد قبوض برقشان زمانی که سیستم تهویه هوا به لیست لوازم مورد استفاده خانوار اضافه شد قبوض برقشان به میزان قابل توجهی افزایش دارد هر چند که کاهش دادن تاثیر سیستم های تهویه هوا در قبوض برق کار دشواری است اما می توان به وسیله ی انتخاب تکنولوژی مناسب هزینه ی ناشی از آن را تا حدودی مدیریت کرد.


بیشتر مردم به این باورند که سیستم های تهویه هوا ( کولر گازی ) هوای خنک با یک دمایی که در آن دما تنظیم شده است را پرتاب می کند اما آیا واقعا به همین روش کار می کند در قیمت سیستم های تهویه هوا در طول پروسه ی سرد کردن هوا هوای داخل را گرفته و فکر می کند آن را به وسیله ی عبور دادن آن از میان evaporator  سیستم تبخیر کننده هوا ) و فرستادن دوباره هوا به داخل اتاق که کاملا متضاد با خنک کننده های قدیمی می باشد خنک کننده ها را از هوای خارج اتاق استفاده می کنند هوا را به وسیله ی آب خنک کرده به داخل اتاق سروکار داشته در همین تبخیر در سیستم تهویه کمپرسور وجود داشته که فشرده می کند گاز را در یک سیستم تهویه هوا با تکنولوژی  اینورتر دار
تکنولوژی اینورتر دار مانند یک شتاب دهنده در ماشین کار می کند موقعی که کمپرسور نیاز به قدرت زیاد دارد قدرت زیاد را داده و زمانی که به قدرت کم نیاز داشته باشد آن را مهیا میکند ما این تکنولوژی کمپرسور همیشه روشن است اما دریافت می کند قدرت کم یا زیاد که بستگی دارد به دمای هوای وارده و سطح تنظیم شده در ترموستات قدرت و سرعت کمپرسور به طور مناسب تنظیم شده این تکنولوژی در ژاپن توسعه یافته و یا موفقیت در سیستم های تهویه هوا و یخچال ها استفاده در حال حاظر در دسترس است فقط در سیستم های تهویه ی هوای split هر سیستم تهویه هوا تنظیم شده برای حداکثر بار خارجی ؟ نیاز این ؟ طراحی شده برای سایز معین از اتاق و هوا برای اندازه های مختلف طراحی شده است اما همه ی اتاق ها به یک سایز نیستند در یک سیستم تهویه ی منظم ظرفیت 1.5 تن همیشه اجرا می شود در اوج قدرت مورد نیاز موقعی که کمپرسور در حال اجراست.

کولر گازی کم مصرف


سیستم تهویه هوا با تکنولوژی اینورتر دار اجرا خواهد شد به طور مداوم اما قدرتی دریافت خواهد کرد که مورد نیاز است برای حفظ درجه حرارت پایدار در سطح مورد نیاز بنابراین به طور خودکار تنظیم می کند ظرفیت خودش را بر اساس نیاز اتاق به عبارتی دریافت می کند نیروی بسیار کم و مصرف کمتر برق را هر چند سیستم های تهویه هوای اینورتر دار  تنظیم می کند ظرفیت خود را بر اساس نیاز اتاق نصب سایز مناسب سیستم تهویه در اتاق بسیار مهم است مطمئن شوید که ظرفیت تهویه هوا و اتاق را قبل خرید سنجیده اید و از میان سیستم های تهویه متنوع مناسب ترین برای ذخیره برق را انتخاب کرده اید بیشتر مردم نگران اند که تکنولوژی اینورتر دار تهویه هوا خوب خنک نمیکند یا به آهستگی خنک میکند اجازه دهید از بین ببریم این تصور را به وسیله ی مراجعه به عملکرد اینورتر دار ac  و بدون اینورتر دار
بدون اینورتر دار  کمپرسور دارد که روشن و خاموش می شود در حالی که دراینورتر دار کمپرسور همواره روشن است
در بدون اینورتر دار  زمانی که شما دما را در 25 تنظیم کنید دما تا 23 یا 33 کاهش می یابد

 

کولر گازی کم مصرف


نحوه عمل در بدون اینورتر دار  بدین گونه است که ترموستات کلید خاموش کمپرسور را زمانی که دمای بیرون به 25 رسید ( دمای تنظیم شده ) می رسد در یک ac توسط کمپرسور از الت گاز به مایع تبدیل می شود اگر خنک کننده زیاد باشد و گرمای اتاق کم آنچه که در over size ac  رخ می دهد گرمای اتاق برای تبدیل مایع به گاز کافی نبوده در الت مایع و ظرفیت یافته به گرفتن دما اتاق برای تبدیل کردن به حالت گاز بنابراین گرمای زیادی گرفته از اتاق و اتاق را خنک می کند ( زیر دمای تنظیم شده ) اینورتر دار تغییر می دهد میزان جریان خنک کننده نیز زیاد است و موقعی که گرما کم میزان خنک کننده نیز کم است و کلید خاموش شدن کمپرسور در این جا زده نمی شود و دمای اتاق تا درجه ی تنظیم شده خنک می شود
بدون اینورتر دار  اتاق را همواره از مقدار تنظیم شده خنک ت می کند به همین دلیل است شاید کسی فکر کند که اینورتر دارخنک نمی کند یا آهسته تر خنک می کند.

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

کولر گازی