0

چیلر اشنایدر مدل ERAC/ERAH

تماس بگیرید

مجموعه تخصصی تک کولر دارای مجوز رسمی بوده و از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است.

مشخصات فنی

 • مدل ۰۵۲۱A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۱
  نوع مبرد R410A
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۲
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  ERAC – Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۴۴
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۲.۵۰
  توان مصرفی سرمایش KW ۱۳.۸
  EER ۳.۲۲
  ERAH- Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۶۰
  TON ظرفیت گرمایش   ۱۷.۰۶
  توان مصرفی گرمایش KW ۱۷.۵
  COP ۳.۴۱
  میزان شدت صدا (dB) ۴۳.۵
  ERAC – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۴۳
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۲.۲۳
  توان مصرفی سرمایش KW ۱۴.۳
  EER ۳.۰۱
  ERAh – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۴۹
  TON ظرفیت گرمایش   ۱۳.۹۳
  توان مصرفی گرمایش KW ۱۴.۳
  COP ۳.۴۴
  میزان شدت صدا (dB) ۳۹.۱
  ارتفاع (mm) ۱۵۶۰
  پهنا (mm) ۲۰۱۰
  عمق (mm) ۱۱۹۰
  وزن ERAC (kg) ۶۰۷
  وزن ERAH(kg) ۶۳۲

   

  مدل ۰۶۲۱A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۱
  نوع مبرد R410A
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۲
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  ERAC – Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۴۴
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۲.۵۰
  توان مصرفی سرمایش KW ۱۳.۸
  EER ۳.۲۲
  ERAH- Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۶۰
  TON ظرفیت گرمایش   ۱۷.۰۶
  توان مصرفی گرمایش KW ۱۷.۵
  COP ۳.۴۱
  میزان شدت صدا (dB) ۴۳.۵
  ERAC – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۵۱
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۴.۵۰
  توان مصرفی سرمایش KW ۱۸.۵
  EER ۲.۷۳
  ERAh – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۵۸
  TON ظرفیت گرمایش   ۱۶.۴۹
  توان مصرفی گرمایش KW ۱۷.۲
  COP ۳.۳۴
  میزان شدت صدا (dB) ۳۹.۸
  ارتفاع (mm) ۱۵۶۰
  پهنا (mm) ۲۰۱۰
  عمق (mm) ۱۱۹۰
  وزن ERAC (kg) ۶۱۲
  وزن ERAH(kg) ۶۳۷

   

  مدل ۰۷۲۱A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۱
  نوع مبرد R410A
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۲
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  ERAC – Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۶۱
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۷.۳۵
  توان مصرفی سرمایش KW ۱۹.۸
  EER ۳.۱۰
  ERAH- Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۶۹
  TON ظرفیت گرمایش   ۱۹.۶۲
  توان مصرفی گرمایش KW ۱۹.۷
  COP ۳.۵۱
  میزان شدت صدا (dB ) ۴۴.۰
  ERAC – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۵۹
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۶.۷۸
  توان مصرفی سرمایش KW ۲۰.۹
  EER ۲.۸۲
  ERAh – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۶۸
  TON ظرفیت گرمایش   ۱۹.۳۴
  توان مصرفی گرمایش KW ۱۹.۵
  COP ۳.۴۲
  میزان شدت صدا (dB) ۴۰.۳
  ارتفاع (mm) ۱۵۶۰
  پهنا (mm) ۲۸۰۵
  عمق (mm) ۱۱۹۰
  وزن ERAC (kg) ۷۳۰
  وزن ERAH(kg) ۷۶۰

   

  مدل ۰۸۲۱A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۱
  نوع مبرد R410A
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۳
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  ERAC – Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۷۱
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۰.۲۰
  توان مصرفی سرمایش KW ۲۳
  EER ۳.۱۰
  ERAH- Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۸۰
  TON ظرفیت گرمایش   ۲۲.۷۵
  توان مصرفی گرمایش KW ۲۲.۸
  COP ۳.۵۱
  میزان شدت صدا (dB) ۴۴.۳
  ERAC – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۷۰
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۹.۹۰
  توان مصرفی سرمایش KW ۲۲.۹۷
  EER ۳.۰۵
  ERAh – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۷۸
  TON ظرفیت گرمایش   ۲۲.۱۸
  توان مصرفی گرمایش KW ۲۲.۵
  COP ۳.۴۶
  میزان شدت صدا (dB) ۴۰.۱
  ارتفاع (mm) ۱۵۶۰
  پهنا (mm) ۲۸۰۵
  عمق (mm) ۱۱۹۰
  وزن ERAC (kg) ۷۶۰
  وزن ERAH(kg) ۷۹۰

   

  مدل ۰۹۲۱A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۱
  نوع مبرد R410A
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۳
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  ERAC – Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۷۸
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۲.۱۸
  توان مصرفی سرمایش KW ۲۶
  EER ۳.۰۱
  ERAH- Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۸۸
  TON ظرفیت گرمایش   ۲۵.۰۲
  توان مصرفی گرمایش KW ۲۵.۹
  COP ۳.۴۱
  میزان شدت صدا (dB) ۴۴.۳
  ERAC – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۷۵
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۱.۳۳
  توان مصرفی سرمایش KW ۲۷.۴
  EER ۲.۷۴
  ERAh – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۸۶
  TON ظرفیت گرمایش   ۲۴.۴۵
  توان مصرفی گرمایش KW ۲۵.۶
  COP ۳.۳۴
  میزان شدت صدا (dB) ۴۰.۱
  ارتفاع (mm) ۱۵۶۰
  پهنا (mm) ۲۸۰۵
  عمق (mm) ۱۱۹۰
  وزن ERAC (kg) ۷۶۶
  وزن ERAH(kg) ۷۹۷

   

  مدل ۰۹۲۲A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  نوع مبرد R410A
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۳
  تعداد اواپراتور ۲
  نوع اواپراتور صفحه ای
  ERAC – Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۷۸
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۲.۱۸
  توان مصرفی سرمایش KW ۲۶
  EER ۳.۰۲
  ERAH- Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW n.a.
  TON ظرفیت گرمایش   n.a.
  توان مصرفی گرمایش KW n.a.
  COP n.a.
  میزان شدت صدا (dB) ۴۴.۳
  ERAC – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۷۵
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۱.۳۳
  توان مصرفی سرمایش KW ۲۷.۴
  EER ۲.۷۵
  ERAh – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW n.a.
  TON ظرفیت گرمایش   n.a.
  توان مصرفی گرمایش KW n.a.
  COP n.a.
  میزان شدت صدا (dB) ۴۰.۱
  ارتفاع (mm) ۱۵۶۰
  پهنا (mm) ۲۸۰۵
  عمق (mm) ۱۱۹۰
  وزن ERAC (kg) ۷۷۷
  وزن ERAH(kg) n.a.

   

  مدل ۱۰۲۱A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۱
  نوع مبرد R410A
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۳
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  ERAC – Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۹۱
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۵.۸۸
  توان مصرفی سرمایش KW ۳۰.۳
  EER ۲.۹۹
  ERAH- Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۰۳
  TON ظرفیت گرمایش   ۲۹.۲۹
  توان مصرفی گرمایش KW ۳۰.۶
  COP ۳۰.۳۷
  میزان شدت صدا (dB) ۵۳.۴
  ERAC – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۸۷
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۴.۷۵
  توان مصرفی سرمایش KW ۳۲.۹۹
  EER ۲.۶۳
  ERAh – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۰۰
  TON ظرفیت گرمایش   ۲۸.۴۴
  توان مصرفی گرمایش KW ۳۰.۵
  COP ۳.۲۷
  میزان شدت صدا (dB) ۴۹.۶
  ارتفاع (mm) ۱۸۷۰
  پهنا (mm) ۳۰۷۵
  عمق (mm) ۱۱۹۰
  وزن ERAC (kg) ۹۷۵
  وزن ERAH(kg) ۱۰۱۹

   

  مدل ۱۰۲۲A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۱
  نوع مبرد R410A
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۴
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  ERAC – Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۱۰۵
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۹.۸۶
  توان مصرفی سرمایش KW ۳۵.۲
  EER ۲.۹۸
  ERAH- Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۱۹
  TON ظرفیت گرمایش   ۳۳.۸۴
  توان مصرفی گرمایش KW ۳۵.۶
  COP ۳.۳۵
  میزان شدت صدا (dB) ۵۴.۷
  ERAC – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۱۰۱
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۴.۷۵
  توان مصرفی سرمایش KW ۳۲
  EER ۲.۷۱
  ERAh – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW n.a.
  TON ظرفیت گرمایش   n.a.
  توان مصرفی گرمایش KW n.a.
  COP n.a.
  میزان شدت صدا (dB) ۴۹.۶
  ارتفاع (mm) ۱۸۷۰
  پهنا (mm) ۳۰۷۵
  عمق (mm) ۱۱۹۰
  وزن ERAC (kg) ۹۷۴
  وزن ERAH(kg) n.a.

   

  مدل ۱۲۲۱A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۱
  نوع مبرد R410A
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۲
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  ERAC – Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۴۴
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۲.۵۰
  توان مصرفی سرمایش KW ۱۳.۸
  EER ۳.۲۲
  ERAH- Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۵۱
  TON ظرفیت گرمایش   ۱۴.۵۰
  توان مصرفی گرمایش KW ۱۴.۵
  COP ۳.۴۹
  میزان شدت صدا (dB) ۴۲.۶
  ERAC – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۴۳
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۸.۷۲
  توان مصرفی سرمایش KW ۳۷.۱
  EER ۲.۷۱
  ERAh – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۱۶
  TON ظرفیت گرمایش   ۳۳.۰
  توان مصرفی گرمایش KW ۳۵.۳
  COP ۳.۲۷
  میزان شدت صدا (dB) ۵۱
  ارتفاع (mm) ۱۸۷۰
  پهنا (mm) ۳۰۷۵
  عمق (mm) ۱۱۹۰
  وزن ERAC (kg) ۱۰۰۳
  وزن ERAH(kg) ۱۰۴۷

   

  مدل ۱۲۲۲A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  نوع مبرد R410A
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۴
  تعداد اواپراتور ۲
  نوع اواپراتور صفحه ای
  ERAC – Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۱۰۵
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۹.۸۶
  توان مصرفی سرمایش KW ۳۵.۲
  EER ۲.۹۸
  ERAH- Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW n.a.
  TON ظرفیت گرمایش   n.a.
  توان مصرفی گرمایش KW n.a.
  COP n.a.
  میزان شدت صدا (dB) ۵۴.۷
  ERAC – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۱۰۱
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۸.۷۲
  توان مصرفی سرمایش KW ۳۷.۱
  EER ۲.۷۳
  ERAh – Ultra Low Noise Version
  ظرفیت گرمایش  KW n.a.
  TON ظرفیت گرمایش   n.a.
  توان مصرفی گرمایش KW n.a.
  COP n.a.
  میزان شدت صدا (dB) ۵۱
  ارتفاع (mm) ۱۸۷۰
  پهنا (mm) ۳۰۷۵
  عمق (mm) ۱۱۹۰
  وزن ERAC (kg) ۱۰۰۳
  وزن ERAH(kg) n.a.

نظرات کاربران

تا کنون نظری ارسال نشده است.

شما هم می توانید درباره این کالا نظر بدهید

فایل های دانلود