0

چیلر اشنایدر مدل BREC

تماس بگیرید

مجموعه تخصصی تک کولر دارای مجوز رسمی بوده و از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است.

مشخصات فنی

 • مدل ۱۸۰۲
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرو
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  نوع مبرد R134a
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرو
  تعداد فن ۶
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور پوسته و لوله
  مدل بدون اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۴۴۸
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۲۷.۴
  توان مصرفی سرمایش  KW ۱۴۱.۹
  EER ۳.۱۶
  مدل همراه اکونومایزر مدل همراه اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۴۸۶
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۳۸.۲۲
  توان مصرفی سرمایش  KW ۱۵۷.۴
  EER ۳.۰۹
  میزان شدت صدا مدل کم صدا (dB) ۶۱.۱
  میزان شدت صدا مدل فوق کم صدا (dB) ۵۵.۲
  ارتفاع mm))) ۲۵۲۵
  پهنا mm)) ۲۲۰۰
  عمق mm)) ۴۹۳۱

   

  مدل ۲۲۰۲
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرو
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  نوع مبرد R134a
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرو
  تعداد فن ۸
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور پوسته و لوله
  مدل بدون اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۵۰۳
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۴۳.۰۶
  توان مصرفی سرمایش  KW ۱۵۸.۳
  EER ۳.۱۸
  مدل همراه اکونومایزر مدل همراه اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۵۴۹
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۵۶.۱۴
  توان مصرفی سرمایش  KW ۱۸۰.۵
  EER ۳.۰۴
  میزان شدت صدا مدل کم صدا (dB) ۶۱.۲
  میزان شدت صدا مدل فوق کم صدا (dB) ۵۵.۶
  ارتفاع mm))) ۲۵۲۵
  پهنا mm)) ۲۲۰۰
  عمق mm)) ۶۳۵۷

   

  مدل ۲۵۰۲
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرو
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  نوع مبرد R134a
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرو
  تعداد فن ۸
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور پوسته و لوله
  مدل بدون اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۵۸۲
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۶۵.۵۲
  توان مصرفی سرمایش  KW ۱۹۰.۵
  EER ۳.۰۶
  مدل همراه اکونومایزر ۶۰.۱
  ظرفیت سرمایش  KW ۵۴.۸
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۵۲۵
  توان مصرفی سرمایش  KW ۲۲۰۰
  EER ۶۳۵۷
  میزان شدت صدا مدل کم صدا (dB) ۵۸۲
  میزان شدت صدا مدل فوق کم صدا (dB) ۱۶۵.۵۲
  ارتفاع mm))) ۱۹۰.۵
  پهنا mm)) ۳.۰۶
  عمق mm)) ۶۰.۱

   

  مدل ۲۸۰۲
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرو
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  نوع مبرد R134a
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرو
  تعداد فن ۸
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور پوسته و لوله
  مدل بدون اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۶۳۵
  TON ظرفیت سرمایش   ۱۸۰.۶۰
  توان مصرفی سرمایش  KW ۲۰۶.۴
  EER ۳.۰۸
  مدل همراه اکونومایزر مدل همراه اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۷۰۹
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۰۱.۶۴
  توان مصرفی سرمایش  KW ۲۴۸.۹
  EER ۲.۸۵
  میزان شدت صدا مدل کم صدا (dB) ۶۰.۹
  میزان شدت صدا مدل فوق کم صدا (dB) ۵۵.۰
  ارتفاع mm))) ۲۵۲۵
  پهنا mm)) ۲۲۰۰
  عمق mm)) ۶۳۵۷

   

  مدل ۳۲۱۲
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرو
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  نوع مبرد R134a
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرو
  تعداد فن ۱۰
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور پوسته و لوله
  مدل بدون اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۷۰۴
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۰۰.۲
  توان مصرفی سرمایش  KW ۲۲۶.۶
  EER ۳.۱۱
  مدل همراه اکونومایزر مدل همراه اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۷۷۶
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۲۰.۷۰
  توان مصرفی سرمایش  KW ۲۶۴.۷
  EER ۲.۹۳
  میزان شدت صدا مدل کم صدا (dB) ۶۲.۴
  میزان شدت صدا مدل فوق کم صدا (dB) ۵۷.۵
  ارتفاع mm))) ۲۵۲۵
  پهنا mm)) ۲۲۰۰
  عمق mm)) ۸۸۹۰

   

  مدل ۳۶۱۲
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرو
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  نوع مبرد R134a
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرو
  تعداد فن ۱۰
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور پوسته و لوله
  مدل بدون اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۸۱۹
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۳۲.۹۳
  توان مصرفی سرمایش  KW ۲۶۵.۹
  EER ۳.۰۸
  مدل همراه اکونومایزر مدل همراه اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۸۹۱
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۵۳.۴۱
  توان مصرفی سرمایش  KW ۳۰۲.۶
  EER ۲.۹۴
  میزان شدت صدا مدل کم صدا (dB) ۶۲.۶
  میزان شدت صدا مدل فوق کم صدا (dB) ۵۷.۶
  ارتفاع mm))) ۲۵۲۵
  پهنا mm)) ۲۲۰۰
  عمق mm)) ۸۸۹۰

   

  مدل ۴۲۱۲
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرو
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  نوع مبرد R134a
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرو
  تعداد فن ۱۲
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور پوسته و لوله
  مدل بدون اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۹۲۰
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۶۱.۶۶
  توان مصرفی سرمایش  KW ۲۹۰.۱
  EER ۳.۱۷
  مدل همراه اکونومایزر مدل همراه اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۱۰۰۵
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۸۵.۸
  توان مصرفی سرمایش  KW ۳۳۳.۳
  EER ۳.۰۲
  میزان شدت صدا مدل کم صدا (dB) ۶۳.۱
  میزان شدت صدا مدل فوق کم صدا (dB) ۵۸.۰
  ارتفاع mm))) ۲۵۲۵
  پهنا mm)) ۲۲۰۰
  عمق mm)) ۱۰۳۲۰

   

  مدل ۴۸۱۲
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرو
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  نوع مبرد R134a
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرو
  تعداد فن ۱۲
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور پوسته و لوله
  مدل بدون اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۱۰۳۹
  TON ظرفیت سرمایش   ۲۹۵.۵۰
  توان مصرفی سرمایش  KW ۳۲۹.۹
  EER ۳.۱۵
  مدل همراه اکونومایزر مدل همراه اکونومایزر
  ظرفیت سرمایش  KW ۱۱۲۶
  TON ظرفیت سرمایش   ۳۲۰.۲۵
  توان مصرفی سرمایش  KW ۳۷۷.۲
  EER ۲.۹۹
  میزان شدت صدا مدل کم صدا (dB) ۶۳.۶
  میزان شدت صدا مدل فوق کم صدا (dB) ۵۸.۴
  ارتفاع mm))) ۲۵۲۵
  پهنا mm)) ۲۲۰۰
  عمق mm)) ۱۰۳۲۰

نظرات کاربران

تا کنون نظری ارسال نشده است.

شما هم می توانید درباره این کالا نظر بدهید

فایل های دانلود