0

تک کولر

کولر گازی |کنترل موتور های تنظیمی


کنترل موتور های تنظیمی


موتورهای تنظیمی له دو روش کلی کنترل می شوند . کنترل شناور که شامل یک کنترلر سه سیمه و یک نقطه ی خنثی در وسط آن فیدبک است برای ایجاد تغییرات بسیار کم در این ابزار کنترلی موتور به یک سری چرخ دنده مجهز شده است به همین لحاظ معمولا پاسخ سیستم باعث می شود که پیش از پایان دوره کاری موتور کلید به وضعیت خنثی برگردد. موتوری با قطب شکاف دار و نوع کنترل شناور نشان داده شده است کلید هایحدی توسط بادامک در انتهای دوره باز و بسته می شوند ( همانگونه که در موتورهای دوالته توضیح داده شد) در این حالت سنسور- کنترلر را معمولا کنترل شناور می نامند این نوع کنترلر را می توان به صورت مشابه به یک موتور القایی وصل کرد . کنترل های کاملا تنظیمی که برای پتانسیومترها و کویل های رله نشان داده شده است نیاز به فیدبک منفی موتور دارد شکل های ذکر شده ما را در درک مفاهیم کمک می کند.


در شرایط تعادل نشان داده شده بازوی لغزان کنترلر ( پتانسیومتر فیدبک ) در مرکز سیم پیچ مقاومت قرار دارند تحت این شرایط جریان های عبوری از دو کویل در رله ی متعادل با هم برابرند و بازوی رله در بین کنتاکت ها قرار دارد اگر کنترلر به تغییر دما ( یا فشار ) واکنش نشان دهد و بازوی لغزان پتانسیومتر آن حرکت کند مدار نامتعادل شده و تفاوت جریان عبوری از کویل های رله باعث خواهد شد که بازوی رله به سمت یکی از کنتاکت ها حرکت کند این عمل باعث روشن شدن موتور شده و برای از بین بردن اختلاف جریان عبوری بین نقطه ی تنظیمی و نقطه حاضر موتور شیر یا دمپر را باز یا بسته خواهد کرد همچنین با روشن بودن موتور لغزنده ی پتانسیومتر فیدبک به حرکت در می آید تا اثر خطای کنترلر را حذف کند وقتی تعادل در وضعیت جدید موتور حاصل شد مجددا جریان کویل های رله مساوی شده و بازوی رله در وسط قرار میگیرد و موتور خاموش می شود هنگامی که شرایط حس شده از محدوده ی کنترل فراتر رود در پایان دوره برای خاموش کردن موتور به سوییچ های دی نیاز است موتور تنظیمی را می توان به سوییچ های کمکی که با بادامک قطع و وصل می شوند مجهز کرد تا در هر نقطه ای از کورس بتوان عمل قطع و وصل را انجام داد همچنین می توان از پتانسیومتر کمکی دیگری استفاده کرد که ورودی موتور تنظیمی دیگری بوده و به تبعیت از عمل موتور اول شیر یا دمپر دیگری را به حرکت در آورد.


وسایل کنترلر الکتریکی


کنترل های الکترونیکی از طریق میزان ولتاژ پایین آنها و داشتن مدارهای جامد از کنتررل های الکتریکی باز شناخته می شوند ولتاژ منبع تغذیه آنها 24 ولت و از نوع ACیا  DC و گسترده ولتاژ سیگنال آنها صفر تا 5 و یا صفر تا 10  ولت است همچنین از شدت جریان به عنوان سیگنال استفاده می شود که مطابق با استانداردهای رایج گسترده آنها بین 4 تا 20 و یا 10 تا 50 میلی آمپر است در این قسمت در خصوص نحوه ی کارکرد این وسایل به صورت مختصر بحث خواهد شد بدون آن که در رابطه با جزییات آنها بحث شود .ظرافت و ارزانی وسایل الکترونیکی و نیز ارتباط آسان آنها با کنترل های کامپیوتری بر کاربرد آنها نسبت به وسایل نیوماتیکی افزوده است .


مدار های پل


متداول ترین و اصلی ترین مدار پل مدار پل و تستون است پل و تستون از چهار مقاومت تشکیل شده که مطابق با شکل به هم متصل شده و از دو گوشه ی مخالف آن خروجی گرفته می شود یک یا چند عدد از این مقاومت متغییر باشند ( در این جا مقاومت R4 با یک فلش متقاطغ به عنوان مقاومت متغییر نشان داده شده است ) هنگامی که میزان مقاومت تمامی مقاومت ها مساوی باشند میزان جریان خروجی صفر است. اگر یک یا چند مقاومت تغییر کنند مدار پل از الت تعادل خارج شده و یک سیگنال خروجی که تقریبا متناسب با تغییر مقاومت ها است به وجود می آید .در یک سنسور الکتریکی معمولی مقاومت متغییر به عنوان جز حس کننده اغلب دورتر از بقیه اجزای مدا پل و تقویت کننده نصب می شود هنگامی که مقاومت متغییر در جای دورتر از بقیه اجزای مدار پل نصب می شود باید میزان مقاومت سیم رابط نیز مدنظر قرار گیرد .این حالت یک نوع چیدمان ساده از پل و تستون است که قابلیت تنظیم در نقطه دلخواه و کالیبراسیون را ندارد برای دستیابی به قابلیت در نقطه دلخواه و کالیبراسیون باید دو مقاومت دیگر به مدار اضافه کرد به عبارتی برای دستیابی به قابلیت تنظیم در نقطه دلخواه یک مقاومت به صورت سری یا موازی به مقاومت سنسور اضافه شده و همچنین برای انجام کالیبراسیئن به منظور ایجاد فیدبک منفی برای کنترل های تنظیمی باید یک پل دارای دامنه ی تنظیم به صورت سری به مدار اصلی اضافه شود این سیستم شامل یک پتانسیومتر متغییر دارای بازوی لغزنده است که توسط موتور ابزار کنترل به حرکت در می آید وقتی که مدار پل اصلی خارج از تعادل باشد باعث به کار افتادن موتور خواهد شد این پتانسیومتر دامنه ی تنظیم را کنترل خواهد کرد تا اثر سنسور را خنثی کرده و سیستم را دوباره به تعادل برساند در ساده ترین چیدمان پتانسیومتر موتوری می تواند به صورت سری با سنسور قرار گیرد اما در این الت  دامنه ی تنظیم غیر قابل کنترل است.

 

کولر گازی | کولر گازی اجنرال | داکت اسپلیت اجنرالنمایندگی کولر گازی اوجنرال

کولر گازی سامسونگ | کولر گازی ال جی | کولر گازی گری | کولر گازی دایکین

داکت اسپیلت | داکت اسپیلت گری |  داکت اسپیلت دایکین

کولر گازی کم مصرف | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال
نمایندگی گری | نمایندگی اجنرال

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |