0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

کولر گازی | وسایل کنترل سیالی

وسایل کنترل سیالی

مقدمه


کاربرد اولیه اصول سیالات در وسایل کنترل به حدود سال 1960 برمیگردد هنگامی که از آنها در کنترل های تهویه مطبوع به صورت محدود استفاده شده است سیستم های کنترل موسوم به خودکار که از فشار هوای داخل کانال استفاده می کند دارای ماهیت سیالی هستند در این سیستم ها میزان فشار هوای داخل کانال استفاده می کند دارای ماهیت سیالی هستند در این سیستم ها میزان فشار هوای استفاده شده نسبت به وسایل نیوماتیکی کمتر بوده اما میزان هوای مصرفی آنها بیشتر است .برخلاف وسایل نیوماتیکی و هیدرولیکی که اصولا بر اساس خواص ایستایی کنار می کنند در وسایل سیالی از خواص دینامیکی سیالات استفاده می شود در وسایل سیالی تقریبا می توان از هر نوع گاز یا مایع استفاده نمود اما بهترین سیال استفاده شده هوای فشرده است وسایل سیالی قابل تشبیه به وسایل الکترونیکی هستند و معمولا اصطلاحات به کار رفته در هر دو یکسان است اصول به کار رفته در وسایل سیالی عبارتند از چسبندگی تقویت اغتشاشی و تقویت گردابی

 

وسیله ی دیگر که کمی متفاوت است تقویت کننده ی or-nor است اگر سیگنالی در c1 یا c2 صورت میگیرد در صورتی که سییگنالی در c1 یا c2 یا هر دوی آنها خروجی از طریق o1 صورت میپذیرد وقتی سیگنال یا سیگنال ها حذف شوند خروجی مجددا به o2 باز میگردد مشابه تقویت کننده ی دو حالته است اما دیواره ها درست پس از دریچه ی به سطح دیواره ی مجاور کار میکنند هوایی که از نازل جریان دارد هوای مجاور را به دنبال خود می کشد اگر فواره بین دو سطح موازی ( مثلا در سطح صفحه ) محدود شود کشش هوا فقط در همان صفحه وجود خواهد داشت در صورت اضافه کردن یک ورق یا دیواره به یک طرف فواره کشش هوا در آن طرف کم خواهد شد بنابراین با کم شدن فشار هوا در کنار دیواره فواره به سمت دیوار خم می شود تا به آن بچسبد اگر یک ورق مشابه و متقارن در سمت دیگر آن قرار گیرد فواره با کمی خمیدگی به هر دیواره می چسبد فواره از نظر تئوری اهمیت چندانی ندارد اما در عمل فواره مستطیلی بهتر کار می کند .از این اثر می توان برای ایجاد یک تقویت کننده ی دوحالته ی منطقی افظه دار استفاده کرد اگر هوا وارد دریچه کنترل c1 شود اگر سیگنال کنترل حذف شود فواره از طریق o2 ادامه می یابد اگر سیگنال از c2 اعمال شود فواره به دیواره ی مقابل چسبیده و سیگنال خروجی در o1  ایجاد می شود تقویت کنندگی ( نسبت سیگنال خروجی به سیگنال کنترل ) تا مقدار 3 یا 4 به 1 امکان پذیر است هوا کش ها به این دلیل تعبیه شده اند که در صورت انسداد خروجی جریان هوا ادامه داشته باشد زیرا قطع جریان هوا باعث کارکرد نامناسب وسیله خواهد شد این وسیله تقویت کننده ی دو خانه ی حافظه دار می نامند.


تقویت کننده گردابی

در تقویت کننده ی گردابی یک بدنه ی استوانه ای شکل وجود دارد که هوای فشرده از یک سمت آن وارد و از سمت دیگر خارج می شود در صورت عدم وجود جریان کنترل جریان مستقیما به خروجی می رود وقتی سیگنال کنترل به صورت مماس بر دیواره ی استوانه و عمود بر جهت جریان رفت اعمال شود چرخش ایجاد شده و جریانی گردابی با مقاومت بالا شکل میگیرد.کنترل سوراخ شده اند بدون دیواره ها و بدون سیگنال هوای منبع تغذیه فواره مستقیما خارج می شود خروجی های o1 و o2 مساوی هستند اگر کنترلی به c1 یا c2 اعمال شود فواره متناسب با قدرت سیگنال منحرف شده و خروجی های o1 و o2 غیر یکسان عمل می کنند که آن را تقویت کننده ی فواره ای خطی می نامند .همه ی وسایل فوق در فشا کم یعنی فشار منبع تغذیه 1 تا 5 و هوای کنترل psig یا کمتر بهترین کارایی را دارند فشار خروجی معمولا کمتر از 1 است .


تقویت کننده اغتشاشی


نحوه تنظیم یک فواره که به طور آزادانه از یک شیپوره خارج می شود به شکلی است که به صورت یک جریان آرام نسبتا طولانی 2/5 سانتی متر یا بیشتر عمل می کند سپس شیپور دریافت کننده در مسیر این جریان بخشی از فشار و جریان را میگیرد یک فواره کنترل کوچک در مسیر این جریان آرام باعث شکست آن شده و باعث کم شدن فشار دریافت کننده می شود این تغییر در خروجی متناسب با تغییر فشار کنترل صورت گرفته و تقویت کنندگی آن نیز قابل توجه است می توان از فواره های کنترل بیشتری نیز استفاده کرد تقویت کننده ی اغتشاشی وسیله کم فشاری است فشار منبع تغذیه آن معمولا 10 اینچ ستون آب و فشار کنترل آن 0/4 اینچ ستون آپ است.

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |