0

تک کولر

کولر گازی|سیستم های کنترل پایه


در فصل های قبل اجزا و واحد کنترل و چگونگی عملکرد آنها بررسی شد چهار فصل آینده شامل نحوه ی استفاده از این واحد ها و اجزاء برای ساختن یک سیستم کنترل hvac  است در این فصل به بخش های کوچک از یک سیستم کامل اشاره می شود لازم به ذکر است که یک سیستم کنترلی بزرگ و کامل ترکیبی از زیر سیستم ها می باشد
در بخش های بعدی فقط کارکردها مورد بحث قرار میگیرند و در برخی موارد فرض بر این است که می توان کارکردهای مورد نظر را با ترکیبی از سخت افزارهای کنترلی نیوماتیکی الکتریکی الکترونیکی و یا دیجیتالی عملی کرد.


کنترل های هوای تازه


قبل از پرداختن به چگونگی کنترل و تامین مقدار هوای تازه لازم است در مورد مقدار هوای تازه مورد نیاز سیستم hvac  و علت آن توضیحاتی دادهشود به عنوان مثال برای مکان های خاصی باشد آزمایشگاه ها و یا فرآیندهای تولیدی خاص باید هوا به طور کلی تعویض و 100 درصد هوای تازه وارد محیط شود در اتاق های پاک باید فشار هوای داخل نسبت به محیط اطراف و خارج آن مثبت باشد تا از ورود هوای خارج به داخل این اتاق ها جلوگیری شود این در حالی است که مکان هایی مانند آزمایش های مواد شیمیایی و کارگاه های آبکاری فلزات باید نسبت به محیط خارج دارای فشار منفی باشند تا هوای بیرون به داخل این مکان ها وارد شود .
در صورتی که کاربری خاص برای یک مکان مد نظر نباشد حداقل مقدار هوای تازه برای تهویه مناسب مطابق با استانداردها و مقررات فنی اشری برای هر شخص تقریبا حدود 15 فوت مکعب در دقیقه است این در حالی است که برای بعضی کاربری های خاص و یا برای مکان هایی که سیگار کشیدن در آن مکان ها مجاز است به میزان هوای تازه بیشتری نیاز است در جاهایی که کیفیت هوای بیرون مناسب است نه خیلی مرطوب و نه خیلی خشک )  معمولا کنترل چرخه ی صرفه جو به کار برده می شود که بعدا توضیح داده خواهد شد بعد از مشخص شدن موقعیت و معیار های یک مکان می توان یکی از روش های کنترلی زیر را انتخاب و استفاده کرد.


حداقل هوای تازه


ساده ترین روش برای تامین هوای تازه باز گذاشتن دمپر حداقل هوای تازه به هنگام کار کردن فن می باشد این روش هوای مورد نیاز برای تهویه  راتامین می نماید اما اجازه نخواهد داد هوا بیشتر از حداقل میزان هوای تازه ی تعیین شده واردمحیط شود حتی اگر استفاده از هوای سرد بیرون کاهش کار مکانیکی مورد نیاز سرمایش شود .


چرخه ی صرفه جویی هوای تازه


در صورت ثابت بودن مقدار هوای تازه ورودی به یک سیستم ممکن است سیستم علرغم سرد بودن هوای بیرون به کار خود ادامه می دهد .وقتی دمای بیرون در شرایط دمای طرح زمستانی باشد دمپر های هوای تازه و تخلیه معمولا در حداقل وضعیت باز بر حسب نیازهای تهویه و تخلیه و دمپر هوای برگشت به صورت کاملا باز قرار می گیرند وقتی دمای هوای بیرون افزایش می یابد ترمستات هوای مخلوط برای ثابت نگه داشتن دمای هوای مخلوط دمپر هوای تازه را تدریج باز می کند دمپر های هوای برگشت و تخلیه نیز متعاقبا تنظیم می شود اگر دمای هوای بیرون برای سرمایش مورد استفاده قرار خواهد گرفت وقتی دمای هوای بیرون افزایش یافته و به 70 تا 75 درجه فارنهایت برسد ترموستات هوای بیرون باعث بسته شدن دمپر هوای تازه تا حداقل مقدار ممکن می شود و در نتیجه باعث کاهش بار سرمایش میگردد.
در شکل دو چیدمان دیگر از چرخه ی صرفه جو را نشان می دهند دو ترموستاتت / کنترلر را نشان می دهد که یکی از آنها از نوع عملگر مستقیم و دیگری از نوع معکوس بوده و دمپرها را کنترل م یکنند ترموستات دمپرهای هوای تازه و برگشت را به عملگر ثابت نگه داشتن دمای هوای مخلوط در شرایط طراحی تنظیم و تخلیه مسدود شده و دمپر هوای برگشت باز شود اگر داقل هوای تازه مورد نیاز باشد اهرم بندی دمپر به گونه ای قرار میگیرد که این مقدار را تامین کند حتی اگر محرک دمپر در حالت بسته باشد این طرح تنها برای مواردی استفاده می شود که خظر یخ زدگی وجود نداشته باشد.
طرح دیگری را نشان می دهد که در آن یک دمپر برای تامین ححداقل هوای تازه تعبیه شده است این دمپر در هنگام کارکردن فن باز است و تحت تاثیر کنترل کننده های دما قرار ندارد نحوه ی عمل مابقی سیستم مشابه سیستمی است که قبلا توضیح داده شده 
در مباحث بالافرض بر این است که دمای هوای مخلوط روی یک نقزه ی ثابت است اما باید توجه داشت که این روش روش خوبی برای صرفه جویی انرژی نیست زیرا ممکن است با توجه به نیاز به داقل هوای تازه که مقدار آن ثابت است نیاز به گرمایش افزایش یابد برای حل این مشکل لازم است که دمای دلخواه نقطه ی تنظیمی کنترلر به صورت تابعی از بار حرارتی و برودتی یک ساختمان باز تنظیم شود در این خصوص چند مثال در فصل 7 آورده شده است.


کنترل آنتالپی


از نظر تئوری کنترل هوای تازه توسط چرخه ی صرفه جو که بر اساس دمای هوای خشک آن پایه ریزی شده است همیشخ اقتصادی نخواهد بود در آب و هوای مرطوب حتی اگر دمای هوای پایه ریزی شده است همیشه اقتصادی نخواهد بود در آب و هوای مرطوب حتی اگر دمای هوای خشک آن کمتر باشد ممکن است انرژِ کل آنتالپی هوای خارج شده بیشتر از انرژی کل هوای بگشتی باشد به عنوان مثال در نمودار سایکرومتریک نشان داده شده است که هوای خروجی با دمای هوای خشک 73 درجه فارنهایت در حالت اشباع است در حالی که هوای برگشتی با دمای هوای خشک 80 درجه فارنهایت دارای رطوبت کمتری بوده و بنابراین انتالپی کمتری دارد با توجه به این که کویل برودتی باید انرژی کل هوا را بگیرد تا به شرایط ایده آل برسد بنابراین اقتصادی ترین راه این است که هوای تازه ی وارد شده از بیرون به حداقل میزان خود برسد.

 

 

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |