0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

نمایندگی گری

محصولات گری

نمایندگی اجنرال

تک کولر
Image
تک کولر
Image

کولر گازی|کنترل فشار استاتیک


با داشتن دمای هوای خشک و دمای هوای مرطوب یا رطوبت نسبی و یا نقطه شبنم می توان آنتالپی را اندازه گیری کرد امروزه برخی از سازندگان تجهیزاتی ساخته اند که به طور هم زمان دمای هوای خشک و نقطه شبنم مربوط به هوای تازه و برگشتی را اندازه گیری کرده و میزان انتالپی را به صورت خروجی برای کنترلر ارسال می کند و در نتیجه کنترلر مطابق این اطلاعات دمپر ها را کنترل م کند اگر چه کنترل آنتالپی دارای منافع بالقوه ی زیادی است اما صرفه جویی انرژی در آن نسبت به چرخه ی صرفه جویی بر اساس دما بسیار ناچیز است همچنین استفاده از چخه صرفه جویی آنتالپی بسیار مشک است انجام کالیبراسیون دوره ای سنسورهای تجاری حساس به رطوبت ضروری بوده و محاسبه دقیق انتالپی مستلزم استفاده از دستگاه های پیشرفته دیجیتالی است.کنترل فشار استاتیک


برای مکان هایی که مستلزم داشتن فشار مثبت یا منفی ثابت نسبت به محیط بیرون هستند عمل کنترل بر روی دمپرهای هوای تازه برگشت و تخلیه توسط کنترلرهای فشار استاتیک انجام می شود همان طور که قبلا ذکر شد این روش فقط قسمتی از روش کنترل فشار داخل یک سیستم بزرگ است کنترلر فشار استاتیک  در ساده ترین حالت و مطل=ابق اختلاف فشار بین محیط تحت کنترل و مرجع را اندازه گیری کرده ( محیط مرجع می تواند محیط بیرون فرض شود ) و میزان باز و بسته بودن دمپرها را برای ثابت نگه داشتن اختلاف فشار مورد نظر تنظیم می کند باید توجه داشت که مقدار هوای تازه ی ورودی برای ثابت نگه داشتن میزان فشار تعیین شده محیط داخل و تامین تخلیه کافی باشد کنترلرهای استفاده شده در اینجا باید از نوع تناسبی - انتگرالی باشند تا با بهره ی کم تناسبی از پایداری ناشی از کوران هوابه هنگام باز شدن درب های اتاق  جلوگیری کنند.


هوای تازه و سیستم های نتامین هوا با حجم متغیر


در هنگام تهویه مطابق با استاندارد های 2001-62 می توان برای تامین هوای داخل با کیفیت قابل قبول از سیستم های تامین هوا با حجم متغیر vav استفاده کرد بکارگیری ین روش باعث خواهد شد که میزان هوای تهویه شده کمتر شود طرح ارایه شده در شکل 4-6 نشان دهنده این است که این روش حداقل میزان هوای تازه را برای سیستم های با حجم هوای ثابت تامین خواهد کرد در این سیستم دمپر روی کمترین میزان هوای تازه تنظیم شده و ممکن است موقعیت آن در طی کار برای تامین هوای مورد نیاز تغییر کند وقتی این وسیله در یک سیستم تامین هوا یا جم متغییر vav مورد استفاده قرار گیرد نه تنها یک میزان  حداقل ثابت بلکه حداقلی از هوای تازه را نیز تامین خواهد کرد چندین روش برای اطمینان از تامین حداقل میزان هوای تازه از طریق تغییر حجم هوای کل وجود دارد
طر نشان داده شده در شکل 8-6 مشابه طرح ارایه شده در شکل 4-6 است با این تفاوت که کنترل دمپر هوای برگشتی برای تامین فشار منفی ثابت در جعبه ی اختلاط انجام می شود با باز شدن دمپر تامین حداقل میزان هوای تازه این اطمینان ایجاد خواهد شد که حداقل میزان هوای تازه وارد سیستم می شود در شکل 9-6 روش دیگری نشان داده شده است که در آن دبی ورودی هوای تازه اندازه گیری شدهو برای تامین حداقل هوای تازه از این دبی برای باز و بسته شدن دمپر استفاده می شود.

 

 

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |

 

 

 

تک کولر