" /> کولر گازی|منابع انرژی برای سیستم های کنترلی | magalat
0

تک کولر

کولر گازی|منابع انرژی برای سیستم های کنترلی

منابع انرژی برای سیستم های کنترلی


سیستم های کنترل ممکن است نیوماتیکی الکتیکی الکترونیکی سیالی هیدرولیکیخودکار و یا ترکیبی از این ها باشند .


سیستم های نیوماتیکی:


سیستم های نیوماتیکی برای سنسورها و سیگنال های کنترلی معمولا از هوای فشرده با فشار کم ()استفاده می کنند تغییر در فشار خوجی کنترلر باعث تغییر موقعیت در ابزار کنترلی خواهد شد .


سیستم های الکتریکی :


همان طور که اسم این سیستم ها نشان می دهد عمل کنترل در آنها توسط قطع و وصل شدن جریان الکتریسیته یا ایجاد تغییر در ولتاژ و جریان یا بکارگیری یک رئوس تا یا پل وتستون انجام می شود این سیستم ها معمولا با جریان متناوب و ولتاژ خط کار می کنند .


سیستم های الکترونیکی :


این سیستم ها از جریان مستقیم DC با ولتاژ کم (V24 یا کمر ) برای حس و انتقال سیگنال  استفاده می کنند و در صورت لزوم این سیگنال توسط مدارهای الکترونیکی یا سو و مکانیزم ها برای عملکرد ابزارهای کنترلی تقویت می شوند .


سیستم های دیجیتال :


این سیستم ها شامل سنسورهای الکترونیکی هستند که به صورت الکترونیکی به یک کامپیوتر دیجیتال متصل می باشند الگوریتم های کنترل در نرم افزار تعبیه شده است برای سیستم های بزرگ مانند هواسازهاس دارای مبدل و برای شیرها و دمپرهایی که لازم است به صورت نیوماتیکی حرکت داده شوند استفاده از یک کنترل دیجیتال در آن ها متداول است حتی اگر کنترل دستگاه هواساز به صورت دیجیتالی انجام شود ترموستات اتاق و کنترلر ممکت است هنوز به صورت نیوماتیکی باشند .


سیستم های سیالی :


سیستم های سیالی به جای سیگنال های فشار استاتیک از دینامیک فوران هوا به عنوان مکانیزم تولید سیگنال کنترل استفاده می کنند به علت پایین بودن ضریب اطمینان این روش استفاده از آن رایج نیست اما بسیاری از سیستم های سیالی که در قدیم مورد استفاده قرار گرفته اند ممکن است هنوز دارای این نوع سیستم باشند .


سیستم های هیدرولیکی :


این سیستم ها اساسا مشابه سیستم های نیوماتیکی هستند اما در آن ها به جای هوا از مایع استفاده می شود عملکردهای هیدرولیکی به ندرت در سیستم های قدیمی استفاده شده اند و در سیستم های جدید نیز از آن ها استفاده نمی شود .


سیستم خودکار:


در این سیستم ها مجموعه ی سنسور کنترلر و ابزار کنترلی در یک مخفظه ی منفرد قرار دارند این سیستم ها فاقد منبع انرژی خارجی یا هر اتصال دیگری می باشد انرژی مورد نیاز برای تنظیم کردن ابزار کنترلی از طریق واکنش سنسور با متغیر کنترلی تامین می شود نمونه ای از این کنترل شیر کنترل خودکار استفاده شده در رادیاتور می باشد فشار مبرد داخل شیر با دمای موضعی تغییر می کند که این عمل بر روی فنر قابل تنظیم اثر گذاشته و آن طریق شیر بخار یا آب را تنظیم می کند .


اندازه گیری :

تمام عمل های کنترل توضیح داده شده در بالا در ابتدا به اندازه گیری متغییر کنترلی بستگی دارند اندازه گیری دقیق و سریع یکی از چالش های جدی و مهم مهندسان کنترل است اگر چه کنترل صحیح ضروری است اما در عین حال دستیابی به دقت خوب و خواندن لحظه ای آن بسیار مشکل است به ویژه اگر متغییر کنترلی مورد اندازه گیری در حال نوسان و یا تغییر سیع باشد طراحان سیستم های کنترل باید از محدودیت های عملی مربوط به دقت و پاسخ ابزارهای قرائت مورد استفاده آگاه باشند .


ترموستات ها ممکن است تحت تاثیر عواملی مانند وجود یا عدم حرکت هوا دمای سطوحی که آنها روی آن گذاشته می شوند ( اگر با دمای هوا دارای اختلاف زیادی است ) جرم سنسور و وجود اثرات تشعشعی ناشی از پنجره ها و سطو گرم قرار گیرند برای یک محل مسکونی یا یک اداره تغییر آزمایشگاه استاندارد تغییر 5/0 درجه ممکن است پذیرفتنی نباشد .
اگر یک سنسور فشار در نقطه ای از یک سیال متلاطم ( مانند ناحیه ای که در آن اندازه یا جهت لوله تغییر می کند ) نصب شود مقادیر به صورت دقیق و صحیح قابل خواندن نیستند به همین منظور باید سنسور فشار در داخل یک لوله ی مستقیم که دارای طول کافی می باشد نصب شود هنگامی که نمیتوان از لوله های بلند مستقیم استفاده کرد باید از پره های مستقیم استفاده شود .
کتاب های زیادی در رابطه با سنسورها و مشکلات مربوط به اندازه گیرها نگارش شده است هدف این کتاب کند و کاو در جزییات نیست بلکه درک صحیح موقعیت همه سنسورها و تعیین ارتباط آنها با سیستم ها می باشد .


نمادها و اختصارات :


در پیوست این کتاب فهرستی از نمادها و اختصارات منترل ارایه شده است بیشتر این نمادها و اختصارات مربوط به صنعت کنترل HVAC هستند اما باید توجه داشت که هیچ نوع استاندارد صنعتی در این زمینه وجود ندارد نزدیک ترین نمادها به استاندارد که بتوان از آنها به عنوان استاندارد قابل قبول استفاده کرد می توان به نمادهای پیشنهادی کتاب اشری اشاره کرد.


سایکرومتریک:

در بسیاری از مباحث سیستم های کنترل از نمودار سایکرومتریک استفاده و فرض بر این است که فرد استفاده کننده دارای دانش پایه سایکرومتریک می باشد برای آن دسته از افرادی که در این زمینه دارای آگاهی کافی نمی باشند به طور مختصر نوه ی استفاده از نمودارهای سایکرومتیک در این کتاب توضیحح داده شده است.


روابط حاکم:


با توجه به مطالب این کتاب می توان دریافت که بین ساختمان (یا فضا ) سیستم HVAC و سیستم کنترل یک ارتباط تنگاتنگ وجود دارد یا به عبارتی سیستم های کنترل مجزا از ساختمان یا سیستم HVAC نمی باشند اغلب هنگامی که یک محیط به طور صحیح تت کنترل قرار نگیرد اپراتور و یاساکنین سیستم کنترل را مقصر می دانند در حالی که بیشتر اوقات مقصر واقعی سیستم HVAC یا ساختمان است .


ساختمان باید به گونه ای صحیح طراحی شده باشد تا امکان کنترل محیطی مورد نیاز تامین شود به همین علت است که برای رسیدن بهیک الت خاص نمی توان از یک انبار به عنوان یک اتاق پاک استفاده کرد
سیستم HVAC نیز باید برای تامین درجه کنترل محیطی مورد نیاز طراحی شود مثال کنترل یک کویل حرارتی بسیار بزرگ توسط یک شیر بسیار بزرگ مشکل می باشد زیرا تغییر کم در موقعیت شیر باعث ایجاد تغییرات زیادی در دمای خروجی کویل خواهد شد در این مورد بهره ی سیستم ( نسبت تغییر دمای خروجی به تغییر موقعیت شیر ) به قدری بالا است که تقریبا امکان کنترل وجود ندارد تنها هنگامی که ساختمان و سیستم HVAC برای سرویس دهس مورد نیاز به درستی طرای شده باشند طراح کنترل قادر به تهیه ی یک سیستم کنترلی خواهد بود تا میزان کنترل مطلوب را تامین کند بنابراین استفاده ی مجدد از طراح اصلی کنتل بعد از طراحی ساختمان و سیستم HVAC به منظور تصحیح سیستم مجدد صحیح نیست لازم است که تمام اجزا همزمان مورد توجه قار گیرند طراح کنترل باید درک مناسبی از وجود مشکلات بالقوه داشته باشد و از زمان شروع طراحی در جریان امور قرار گیرد.


خلاصه :


در این فصل اجزای یک سیستم کنترل انواع عمل کنترل و منابع انرژی متداول مورد استفاده در کنترل ها مورد بحث قرار گرفتند بسیار از سیستم های کنترل از ترکیبی از این انرژی ها استفاده می کنند برای برقراری تماس بین دو نوع انرژی غیر همسان از رله یا مبدل ها استفاده می شود فصل های بعدی به بحث در مورد جزییات اجزای کنترل خواهد پرداخت سپس چگونگی ترکیب این اجزا برای ایجاد یک سیستم کنترل با پیچیدگی های متفاوت به منظور ایجاد قابلیت های خاص مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

کولر گازی

داکت اسپلیت

نمایندگی گری | نمایندگی اجنرال | نمایندگی دایکین | کولر گازی گری | کولر گازی اجنرال | کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت گری | داکت اسپلیت اجنرال | داکت اسپلیت دایکین

شرکت گری | شرکت اجنرال | شرکت دایکین

تعمیرکار کولر گازی | نصاب کولر گازی