0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

چیلر | تک کولر تهران

 

چیلر

 

روشن و خاموش کردن کمپرسورها ممکن است مستقیما توسط ترموستات اتاق یا آب سرد شده انجام پذیرد اما معمولا بر مبنای چرخه ی توقف پمپ صورت میگیرد با افزایش دمای فضای کنترل شونده ترموستات شیر سولونوییدی موجود در مسیر مایع مبرد به چیلر یا کویل سرمایشی را باز میکند جریان مبرد باعث افزایش فشار مکش می شود و در نتیجه کلید فشار پایین بسته شده و کمپرسور روشن می شود وقتی ترموستات شرایط مطلوب را حس کرد شیر سولوئیویید را می بندد با پمپ شدن ماده ی مبرد به خارج از اواپراتور فشار مکش کم می شود و کلید فشار پایین باز شده و کمپرسور خاموش می شود یک سیستم کنترل الکتریکی برای کمپرسور پیستونی متوسط نشان داده شده است که دارای کنترل های عملیاتی ایمنی است .

چیلرهای سانتریفوژ جابجایی مثبت و جذبی


از آن جا که همیشه ماشین های سانتریفوژ و جذبی به عنوان بخشی از مجموعه ی چیلر محسوب می شوند بنابراین توسط سازندگان سیستم کنترل کامل روی آنها نصب می شود این سیستم ها معمولا کنترل ظرفیت کاملا تنظیمی دارند و حد پایین آنها 20 تا 30% داکثر ظرفیت است.و دارای مجموعه ای کامل از کنترل های ایمنی با اتباطات داخلی هستند که از تجهیزات حفاظت می کنند در شکل 56-6 یک نمونه از سیستم های کنترل دستگاه های سانتریفوژ نشان داده شده است در این شکل پمپ آب سرد شده و آب تقطیر کننده به صورت دستی روشن می شوند ( یا می توان روشن شدن پمپ آب تقطیر کننده را به روشن شدن آب سرد شده ارتباط داد تا بعد از آن روشن شود وقتی ترموستات آب سرد شده تقاضای سرمایش می کند مشروط بر این که کلیدهای جریان و کلید های ایمنی بسته باشند کمپرسور روشن خواهد شد سپس ترموستات پره های مربوط به کنترل ظرفیت را که روی جریان ورودی نصب شده است تنظیم می کند در این جا کنترلر ظرفیت به وسیله ی محدودکننده ی حداکثر ظرفیت عمل می کند وقتی بار به پایین تر از 20 درصد ظرفیت دستگاه می رسد ترموستات کمپرسور را خاموش می کند یک رله تاخیری که در این جا نشان دادخ نشده معمولا تعبیه می شود تا از روشن شدن مجدد کمپرسور در فواصل زمانی کمتر از 30 دقیقه جلوگیری کند این کار برای جلوگیری از آسیب دیدن موتور ضروری است.