0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

هواساز تک ناحیه ای

هواساز تک ناحیه ای :

کنترل فشار استاتیک هوای تازه با اضافه کردن یک کنترلر فشار استاتیک ساده به چرخه ی فوق ، امکان ایجاد فشار نسبی مثبت یا منفی در اتاق فراهم می شود(شکل7-4) این کنترلر، دمپرهای برگشت و هوای تازه تنظیم کرده و از این طریق فشار مورد نظر برای فضا را تامین میکند.

 

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |