0

تک کولر

فن های برگشت و تخلیه

فن های برگشت و تخلیه


سیستم های هواساز بزرگ با کانالهای برگشت طولانی ، ممکن است در کانال برگشت دارای افت فشار بالایی باشند. در گذشته طرحان در مسیر هوای برگشت ،فن قرار می دادند. (مطابق شکل7-5). اما این چیدمان اغلب با مشکلاتی همراه بود. زیرا در حالت عادی در جعبه ی اختلاط برای مکش هوای تازه ، فشار بالا دست دمپر هوای تازه تقریبا برابر فشار جو است . امافشار بالادست دمپ و کنترلر را دشوارتر میکند . مگر آن که دمپر برگشت کاملا بسته باشد و امکان نشت نیز وجود نداشته باشد.

چیدمان فن تخلیه ی (شکل 7-3) روش بهتری است . در این طراح ، فن تغذیه فشار منفی کافی را در جعبه ی اختلاط ایجاد میکند تا هوای بزگشت از طریق دمپر های برگشت کاملا باز،جریان داشته باشد.وقتی دمپرهای هوای تازه ،برگشت و تخلیه تنظیم شوند،فن تخلیه به گونه ای کنترل میشود که فشار بالادست دمپر برگشت،با در نظر گرفتن افت فشار دمپر برگشت در حالت کاملا باز ،از جریان جعبه ی اختلاط منفی تر نباشد این کار باعث میشود که صرف نظر  از موقعیت دمپر ، جریان کامل در کانال برگشت برقرار شود. حجم هوای برگشت برابر است با حجم هوای رفت منهای خروجی های ثابت از سیستم.

 

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |