0
0

سیستم های حجم متغییر |نمایندگی اجنرال|تک کولر

نویسنده: مدیریت سایت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

سیستم های حجم متغییر


سیستم های حجم متغییر فقط با یککانال شرایط مطلوب را در هر ناحیه کنترل می کنند در این سیستم دمای هوای ورودی به نوای مختلف ثابت نگه داشته شده و ترموستات مربوط به هر ناحیه با تغییر دادن حجم هوای ورودی به آن ناحیه دمای مطلوب را فراهم می کند برای تهویه ی کافی حداقل هوای ورودی به هر ناحیه معمولا نباید 30% حجم هوای طراحی کمتر باشد بسیاری از سیستم های vav به جز در موارد استفاده از حجم زیاد هوای تازه و لزوم پیش گرمایش فاقد سیستم گرمایش در هواساز هستند تجهیزات مکملی نظیر کویل های گرمایش یا بازگرمایش در نواحی خارجی نصب می شوند ترموستات ناحیه در صورت میاز به گرمایش دمپر مربوط به سیستم vav را تا کمترین میزان ممکن بسته و شیر گرمایش را باز می کند متغییر بودن حجم هوای ورودی به فضا به چند طریق باعث بهبود بازده سیستم می شود یکی از مزایای بارز آن این است که کل بار سرمایشی با کاهش بار فضاها کم و بیش به صورت خطی تغییر می کند که این در نقطه مقابل سیستم های باز گرمایش و سیستم های حجم ثابت متداول است که در آنها با کاهش بار سرمایی گرمایش زیاد می شود .
با کاسته شدن بار کاهش سرمایش آن قدر ادامه می یابد تا کنترلرهای حجم ثابت به حداقل مقدار تنظیمی برسند معمولا برای تهویه و توزیع مناسب هوا به حداقل جریان جریان نیاز است در صورتی که دمپرهای جعبه ی vav اتاق به موقعیت حداقل خود برسند برای تامین شرایط مطلوب در محیط بازگرمایش لازم خواهد بود اما بر خلاف یک سیستم باز گرمایش گرمایش تنها برای بخشی از حداکثر حجم هوا به کار می رود و از آنجا که فقط بخشی از هوا گرم می شود انرژی لازم برای بازگرمایش به صورت قابل توجهی کاهش می یابد
سرانجام کاهش حجم هوای مورد نیاز که در صورت کاهش بار سرمایشی و یا در صورت نیاز به گرمایش اتفاق می افتد به صورت چشمگیری باعث کاهش توان مصرفی فن خواهد شد
اگر چه کاهش مصرف انرژی در سیستم های vav امکان پذیر است اما برای رسیدن به حد بازده مطلوب به سیستم های کنترل دقیقی نیاز است .

 

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |

 

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |