0

تک کولر

سیستم حجم متغییر یک کاناله

سیستم حجم متغییر یک کاناله


در شکل 22-7 یک نمونه از سیستم های vav یک کاناله نشان داده شده است با کم شدن دمای فضا ترموستات مربوط به هر ناحیه دمپر آن ناحیه را کنترل می کند تا میزان هوای ورودی به ناحیه کم شود در ناحیه هایی که به گرمایش نیاز دارند ( ناحیه های بیرونی یا ناحیه هایی که به علت زیاد بودن حداقل میزان هوا ممکن است بیش از حد سرد شده باشند ) در صورتی که کاهش دما ادامه یابد کویل های بازگرمایش یا رادیاتورها شروع به کار خواهند کرد دمای هوای رفت توسط یک کنترلر در خروجی دستگاه کنترل می شود می توان از هر کدام از کنترلرهای تناسبی تناسبی - انتگرالی و بازتنظیم سطح سرد استفاده کرد اما باید توجه داشت که عمل کنترل باید در شرایط تغییر حجم هوا صورت گیرد و همچنین مانند سیستم های کنترل کویل چند ناحیه ای پایداری نیز مد نظر باشد.یابد کویل های بازگرمایش یا رادیاتورها شروع به کار خواهند کرد دمای هوای رفت توسط یک کنترلر در خروجی دستگاه کنترل می شود می توان از هر کدام از کنترلرهای تناسبی تناسبی - انتگرالی و بازتنظیم سطح سرد استفاده کرد اما باید توجه داشت که عمل کنترل باید در شرایط تغییر حجم هوا صورت گیرد و همچنین مانند سیستم های کنترل کویل چند ناحیه ای پایداری نیز مد نظر باشد.برای مثال اگر دبی عبوری از کویل سرمایشی فقط نصف مقدار حداکثر طراحی باشد آن گاه تغییر معین در دمای هوای رفت باید به اندازه ی نصف موقعیت مربوط به دبی کامل باشد به این ترتیب بهره ی فرآیند دو برابر می شود اگر برای کنترل کویل سرمایشی فقط از کنترلر تناسبی استفاده شود و همچنین بهره ی کنترلر به گونه ای تنظیم شده باشد که در شرایط بار کامل کنترل پایدار باشد امکان دارد که سیستم کنترل در شرایطی که جریان نصف است کاملا ناپایدار شود چرا که بهره ی کل حلقه تحت این شرایط باید.

بهره های بالا و ثابت های زمانی طولانی تر که از کاهش دبی ناشی می شوند ایجاب می کند که بهره ی تناسبی کنترلر کویل سرمایشی کم باشد اگر فقط از کنترلر تناسبی استفاده شود بهری پایین در این سیستم به معنی دامنه ی عمل وسیع نر و خطای پایدار بزرگ تر می باشد .
البته خطای بزرگ در سیستم vav بر خلاف سیستم cav باعث افزایش مصرف انرژی به صورت چشمگیر نخواهد شد اما به هر حال انرژی مصرفی اضافی به ویژه در التی که مقادیر داقل تنظیمی برای جعبه های vav  نسبتا بالا باشد می تواند قابل توجه باشد .


استفاده از کنترل های تناسبی – انتگرالی بهترین راه برای حذف خطا از سیستم کنترل کویل سرمایشی است با توجه به استفاده از باند تناسبی وسیع در این سیستم ها کنترل تناسبی – انتگرالی (pi) ضروری است در صورت استفاده از کنترل تناسبی شرایط فقط کمی بهتر از زمانی است که هیچ کنترلی وجود ندارد.


کنترل چرخه ی صرفه جویی دمپر های هوای رفت و دمپرهای هوای تازه و برگشت را از طریق گرم ترین ناحیه بازتنظیم کرد در ین مورد نیز احتیاط بسیار لازم است برنامه ی بازتنظیم باید به گونه ای باشد که تنظیم حد بالای نقطه ی مطلوب دمای هوای رفت از یک ترموستات اتاقی با باز شدن کامل جعبه ی جم متغیر و بسته شدن شیر کویل بازگرمایش همراه باشد در این حالت معمولا لازم است که دامنه ی عمل ترموستات اتاق به سه بخش تقسیم شود بخش فوقانی برای بازتنظیم کنترلر دمای هوای رفت بخش میانی برای تنظیم دمپرهای سیستم vav و بخش زیرین برای تنظیم شیر کویل باز گرمایش در این مورد ممکن است بدون استفاده از کنترلرهای الکتریکی یا دیجیتال امکان بازتنظیم وجود نداشته باشد .


فواید استفاده از باز تنظیم دمای هوای رفت به میزان بسیار زیادی به نوع کاربری بستگی دارد اگر مقدار حداقل تنظیمی برای جعبه ی vav بالا باشد ( مثلا 50% دبی کامل ) و بارهای سرمایشی نواحی نیز زیاد نباشند آن گاه ممکن است بازتنظیم دما علیرغم پیچیدگی آن توجه پذیر باشد .
تغییرات موجود در حجم هوای کل که توسط جعبه های تنظیمی vav صورت میگیرد معمولا باعث می شو که نصب یکی از سه نوع کنترل روی فن ضروری باشد این سه نوع کنترل عبارتند از کنترل دمپرهای تخلیه کنترل پره های هدایت کننده در ورودی و کنترل موتورهای دور متغیر هدف یک سیستم کنترل فشار در انتهای کانال اصلی نصب می شود سیگنال ارسالی از این سنسور با نقطه ی تنظیمی کنترلر مقایسه شده و خروجی حاصل به منظور کنترل به یکی از سه نوع کنترل ذکر شده در بالا ارسال می شود .


از بین سه روش ذکر شده روش کنترل دمپرهای تخلیه ارزان ترین و ناکارآمدترین روش این روش از آسیب دیدن کانال جلوگیری کرده و همچنین باعث برقراری فشار ثابت در جعبه های vav می شود استفاده از این روش باعث ایجاد مقاومت در برابر جریان در سیستم می شود یا بسته شدن دمپرهای جعبه ی vav هنوز فن روی منحنی مشخصه ی خود حرکت می کند اگر چه در این روش مصرف انرژی فن در دبی های کم کاهش می یابد اما می توان برای صرفه جویی بیشتر انرژی از دو روش دیگر استفاده کرد.
به علت ایجاد جریان گردشی هوا به هنگام ورود هوا به فن پره های هدایت کننده علاوه بر تنظیم دبی هوا هم زمان مشخصه های فن را نیز تغییر می دهند در نتیجه بار اعمالی به فن کم شده و توان مصرفی آن در دبی کم نسبت به روش کنترل دمپر تخلیه کمتر خواهد شد .
بهترین روش کنترل فن تغییر سرعت آن با استفاده از یک دستگاه تغییر دور برقی یا مکانیکی است بر اساس قوانین اساسی فن ها زمانی که فشار کانال ثابت و سرعت فن متغیر باشد توان مصرفی فن متناسب با توان سوم دبی حجمی کاهش می یابد به همین دلیل است که وقتی جریان در فن به نصف کاهش پیدا کند توان مصرفی فن به توان مصرفی در شرایط جریان کامل می رسد از دو روش می توان برای تغییر دور فن استفاده کرد .
در یکی از روش های که به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد دور موتور ثابت است و سرعت پروانه ی فن را با تغییر قطر پولی و یا به کمک یک کلاچ دور متغییر تغییر می دهند در روش دیگر از کنترلرهای حالت جامد دور موتور استفاده می کنند و با تغییر ولتاژ و فرکانس ورودی به موتور سرعت آن تغییر می دهند این روش برای کنترل دور موتور از روش های دیگر بهتر است
برای بهره مند شدن از تمام مزایای روش های پره های هادی ورودی و روش کنترل دور باید از کنترلرهای تناسبی – انتگرالی pi استفاده کنیم .

 

 

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |