0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

نمایندگی گری

نمایندگی اجنرال

محصولات اجنرال

تک کولر
Image
تک کولر
Image

سیستم های vav دوکاناله

سیستم های vav دوکاناله

سیستم های vav دوکاناله معمولا برای صرفه جویی در انرژی مصرفی در سیستم های متداول دوکاناله وجود آمده اند این سیستم ها مشابه سیستم های دوکاناله ی حجم ثابت می باشند با این تفاوت که پشیش از اختلاط هوای گرم و سرد در ناحیه آنها را به مقدار حداقل کاهش می دهند جعبه های اختلاط باید به دو موتور مجهز باشند تا بتوان دمپرهای گرم و سرد را به صورت جداگانه کنترل  کرد دمپر های جعبه ی اختلاط ناحیه به ترتیبی که در شکل 23-7 نشان داده شده است کنترل می شوند هنگامی که به سرمایش کامل نیاز داشته باشیم دمپر کانال هوای سرد کاملا باز و دمپر کانال هوای گرم بسته می شود با کاهش بار سرمایشی دمپر مربوط به کانال هوای سرد کاملا باز و دمپر کانال هوای گرم بسته می شود با کاهش بار سرمایشی دمپر مربوط به کانال هوای سرد آرام آرام به سمت بسته شدن پیش می رود اما دمپر هوای سرد به میزان حداقل بسته باقی میماند این میزان حداقل معمولا 25تا 40 ظرفیت کامل    است در این نقطه دمپرهوای گرم شروع به باز شدن می کند و این در الی است که دمپرهوای سرد بسته شدنادامه می دهد با افزایش بار گرمایی دمپر هوای سرد کاملا بسته می شود و دمپر هوای گرم به باز شدن ادامه می دهد .


کنترل حجم هوای فن برگشت یا تخلیه
استفاده از فن برگشت در سیستم های  vav  به همان دلایلی که در سیستم های ححجم ثابت گفته شده محدود شده است.فشار مثبت در بالادست دمپر هوای برگشت که بر اثر فشار لازم برای بیرون راندن هوا از دمپر برگشت ایجاد می شود سیستم کنترل هوای مخلوط را ناپایدار می کند .در این مورد دو گزینه ی جایگزین وجود دارد یادآوری میکنیم که فن های برگشت یا تخلیه تنها در صورتی به کار می روند کع از چرخه ی صرفه جویی استفاده شود و یا استفادده هوای 100 درصد تازه ساختمان را با فشار اضافی مواجه سازد اگر بتوان از دمپرهای تخلیه ی ثقلی در مکان های مناس استفاده کرد هیچ نیازی به استفاده از فن وجود نخواهد داشت همچنین در سیستم هایی که از سقف کاذب به عنوان محفظه ی هوای برگشت استفاده می کنند افت فشار ناشی از سقف کاذب و دمپر تخلیه ممکن است آن قدر کم باشد که نیازی به استفاده از فن اضافی نباشد بنابراین گزینه ی جایگزین اول عدم استفاده از فن است گزینه دوم استفاده از یک فن تخلیه است در شکل 24-7 کنترل های مورد نیاز این سیستم نشان داده شده است فن تغذیه به گونه ای کنترل می شود که فشار ثابتی در نزدیکی انتهای کانال های اصلی برقرار باشد برخلاف سیستم حجم ثابت که برای داشتن فشار ثابت در بالا دست دمپر هوای برگشت باید فن تخلیه سیستم های vav فن را برای برقرار کردن نسبت فشار ثابت بین دو طرف دمپرهای برگشت تنظیم می کنند دلیل این کار با یک مثال روشن تر می شود.

 

  نمایندگی اجنرال | کولر گازی اوجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال | شرکت اجنرال | داکت اسپیلت اجنرال

 نمایندگی دایکین کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین | شرکت دایکین

 نمایندگی گری | کولر گازی گری داکت اسپلیت گری شرکت گری

 تک کولر | کولر گازی  | محاسبه btu