0
0

کولر گازی و سیستم کنترل خودکار|نمایندگی اجنرال|تک کولر

نویسنده: مدیریت سایت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)


مد اشغال شدن زمان اشغال شدن غذا ها به وسیله سیستم کنترل خودکار شبی به یک ساعت زمان شمار مشخص میشود باد زدن های برگشت و رفت بی وقفه روشن هستند اگر دمای هوای بیرون بالای ۷۵ باشد دمپرoa تا وضعیت حداقل بسته می‌شود اگر دمای هوای بیرون زیر ۷۵ باشد دمپرهای هوای مخلوط ra ea oa  تولیمو دوله تنظیم تدریجی می شوند که دمای هوای اولیه به اندازه‌ی پایین رود که گرم ترین مکان را خنک کند اگر دمای هوای مخلوط خیلی بالا باشد سیستم کنترل شیر کویل سرمایی را طوری مدوله تنظیم تدریجی می کند که دمای هوای اولیه مورد نیاز را فراهم کند ودمای تخلیه هوای اولیه به دمای حداقل محدود میشود rpm  باد زدن هوای تغذیه کنترل می‌شود تا فشار استاتیکی مورد نیاز در کانال تغذیه را تامین کندrpm  باد زدن برگشت با باد زدن تغذیه هماهنگ می‌شود تاsp  مثبت ساختمان حفظ شود مزایای سیستم فقط سرمایش کنترل ها ساده هستند شبکه کانال می تواند کوچک باشد زیرا لازم نیست که همه مناطق در یک زمان یکسان خنک شود معایب سیستم فقط سرمایش یک سیستم جداگانه برای گرم کردن اتاق های بیرونی در اطراف ساختمان لازم است تامین حداقل هوای بیرون برای تعویض ممکن از فضا را بیش از حد سرد کند اغلب تنظیم جریان هوای حداقل مشکل است زیرا vp خیلی پایین است چه اتاق هایی در یک ساختمان بزرگ نیاز به گرمایش ندارند و چرا همین اتاق ها سوال بالا نیاز به سرمایه دارند دمای معمول برای هوای اولیه یک سیستم فقط سرمایه چقدر است مقدار هوای ثانویه ارسال شده به اتاق کمتر یا بیشتر از مقدار هوای اولیه ارسالی به پایان است برای یک سیستم vav لازم است که فشار ساختمان کمی مثبت باشد یا کمی منفی هدف از قرار دادن حسگر در کانال هوای اولیه درست قبل از پایان چیست چه مدت قبل از اینکه ساختمان اشغال شود باید دوره پیش سرمایه شروع به کار کند چه زمانی با زدن تغذیه و باز زدن برگ شروع به کار می کند چه درجه مدول تنظیم تدریجی از دمپر منطبق با استانداردهای ساختمان است دو نوع از اطلاعاتی را که به کنترل کننده واحد فرستاده می شود شرح دهید تحت چه شرایطی دمپر هوای بیرونی تا حداقل وضعیت بسته می‌شود