" /> کولر گازی و سیستم گرمایش مجددvav | magalat
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

نمایندگی گری

نمایندگی اجنرال

محصولات اجنرال

تک کولر
Image
تک کولر
Image

کولر گازی و سیستم گرمایش مجددvav

سیستم گرمایش مجددvav
فضای مورد نظر برای تهویه مطبوع را گرم و یا سرد می‌کند این سیستم همانند سیستم فقط سرمایشvav در فصل دوم عمل می کند با این تفاوت که در آن کلی گرمایش مجدد در پایان اضافه شده است واحد های گرمایش مجددvav برای اتاق های خارجی که مانند سرمایش و گرمایش نیاز دارند استفاده می شود اما واحدهای فقط سرمایشvav بیشتر برای مکان هایی که گرمایش نیاز ندارن استفاده میشود برای همه سیستم ها واحد هوارسان مرکزی باید به صورتی کنترل شود حداقل مقدار هوای بیرون مورد نیاز از نظر استانداردهای ساختمان همیشه به همه مناطق ساختمان برسد این سیستم تعویض هوای لازم را نیز فراهم می کند پایانه شکل یک پایانه را برای یک سیستم گرمایش مجددvav به همراه کنترل های مربوط نشان میدهد هوای اولیه حجم متغیر درf ۵۵ تغذیه می شود حسگر فشار سرعتی سیگنالهایsp فشار استاتیک و tpفشار کل را به کنترل کننده واحد ucمی‌فرستد حسگر دمای اتاق برای کنترل های دیجیتالی یا ترموستات اتاقی برای کنترل های نیوماتیکی نیز برای یک سیگنال به ucمی فرستد بر اساس سیگنال های ورودیuc یک سیگنال به موتور دمپرdm و همچنین به کل گرمایش مجدد می فرستد شیر خودکار روی hwsآبگرم تغذیه طبق نیازهای گرمایش مدولا تنظیم تدریجی می شود نقطه تنظیم حسگر دما برای سرمایش در حدود هفتاد و برای گرمایش در حدود ۷۵ است هنگامی که فضا به گرمایش نیاز دارد در هوای اولیه تا جریان هوای حداقل برای پایانه در مورد گرمایش در حدود ۷۵۰ درصد حداکثر جریان بسته می‌شود هوای ثانویه ارسال شده به فضا طی دوره گرمایش در یک حجم حداقل ثابت می شود زمانی که دمای فضا به بالاتر از نقطه تنظیم برسد پایانی به مدت سرمایش برمیگردد شیر گرمایش بسته از مقدار هوای اولیه برای پاسخگویی به بار سرمایش تغییر می کند کنترل های نیوماتیک بادی امروز بیشتر سیستم‌های وسیله کنترل کننده های دیجیتالی کنترل میشود آنها اطلاعاتی را جمع آوری می کنند که می تواند ذخیره شود برای گزارشات و برای پردازش های کنترلی اصلاح شود با وجود این تعدادی از سیستم ها با سیستمهای نیوماتیکی کنترل می شود شکل ۲ پایانه گرمایش مجددی را نشان میدهد که با یک سیستم نیوماتیکی بادی کنترل می شود سیستم هوایی مرکزی سیستم هوارسان مرکزی با موردی که برای یک سیستم فقط سرمایش در نظر گرفته شده مشابه می باشد