0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

نمایندگی گری

محصولات گری

نمایندگی اجنرال

تک کولر
Image
تک کولر
Image

کولر گازی و بمعایب یک سیستم گرمایش

معایب یک سیستم گرمایش مجدد هنگامی که گرمایش مورد نیاز است مقدار انرژی به هدر می رود زیرا هوای اولیه خنک می‌شود و سپس دوباره در واحد پایانه گر می شود با وجود این دمای هوای اولیه تنها به اندازه خنک نگه داشته می‌شوند شرایط گرمترین مناطق رضایت بخش باشد حدود تغذیه و برگشت هوای گرم برای کل گرمایش مجدد می‌تواند نشست کنند این خطوط باید به جایی اتاق در بالای سقف کاذب و در راهرو ها باشند اگر هرگونه نشستی در لوله ها وجود داشته باشد صفحه های متحرک سقف کاذب در راهروها تعمیر کردن را آسان‌تر می‌کنند


مرور مطالب


پاسخ های تان را به سوالات زیر بدون مراجعه به متن نویسی سعی کنید هر سوال را قبل از مقایسه با پاسخ آخر کتاب پاسخ دهید


برای واحد گرمایش مجدد vacچه اطلاعات ورودی به کنترل کننده پایان فرستاده می شود ؟


زمانی که فضا برای گرمایش خانه می شود چرا دمپر هوای اولیه باز باقی میماند؟


چه تنظیماتی برای تامین کردن مقدار گرمایش مورد نیاز صورت می‌گیرد؟

اگر در شرایطی که ساختمان اشغال نشده است دما در تعدادی از فضاها به زیر ۶۰ برسد سیستم هوای مرکزی چگونه پاسخگو می شود؟


طی چه دورهای باد زدن های برگشت و تغذیه به طور پیوسته عمل می کنند ؟


آیا دمپرهای oaوeaطی دوره سرمایش جذبی صبحگاهی یا طی دوره پیش گرمایش صبحگاهی بسته هستند؟


اگر هوای خارج ۷۵ باشد وضعیت دمپر oa چگونه می شود؟


آیا در این سیستمbucking وجود دارد؟

 

کولر گازی

داکت اسپلیت

نمایندگی گری | نمایندگی اجنرال | نمایندگی دایکین | کولر گازی گری | کولر گازی اجنرال | کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت گری | داکت اسپلیت اجنرال | داکت اسپلیت دایکین

شرکت گری | شرکت اجنرال | شرکت دایکین

تعمیرکار کولر گازی | نصاب کولر گازی

 

 

تک کولر