0
0

کولر گازی و سیستم گرمایش مجدد باد زن دار|نمایندگی اجنرال|تک کولر

نویسنده: مدیریت سایت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

سیستم گرمایش مجدد باد زن دار


مشابه سیستم گرمایش مجدد ای است که در فصل ۳ توضیح داده شده اختلاف در این است که یک بادزن برای غلبه بر مقاومت حرکت از میان کویل در واحد پایان اضافه میشود واحد گرمایش مجدد بدون این بادزن برای حرکت دادن هوا میانکل فقط از فشار هوای اولیه استفاده می‌کند موتور بادزن پایانه یک کنترل کننده سرعت متغیر دارد که می تواند به صورت دستی برای سرعت مورد نیاز تنظیم شود سیستم گرمایش مجدد بادزن دار ممکن است به جای کویل گرمایش آبی از یک گرم کننده مقاومتی برقی استفاده کند گرم کننده برقی از مشکلات نشت های احتمالی در بالای سقف کاذب جلوگیری می کند دون و پایان برای گرمایش مجدد مجهز به باد زدن وجود دارد یک باد زدن متوالی دو باد زدن موازی در مورد گرمایش واحد باد زدن متوالی هوای ثانویه را به صورت ثابت فراهم می کند واحد بادزن موازی هوای ثانویه متغیر فراهم می‌کند که این هوا به فضا می رسد پایانه مجهز به باد زدن سری یک پایانی باز زدن متوالی را نشان می دهد باد زدن و کول با باد زن تغذیه هوا اولیه متوالی هستند این آرایش بادزن متوالی نامیده می شود زیرا هوای اولیه باید از میان بادزن جریان پیدا کند هوای اولیه و ثانویه در ردیف هم هستند بادزن پایانه به طور ثابت می‌چرخد به منظور حفظ یک فشار منفی که هیچ باری از ورودی هوای برگشت به بیرون نرود حجم این بادزن باید بیشتر از حجم هوای اولیه باشد یک سیستم ثانویه ثابت اولیه متغیر است جریان هوای اولیه متغیر است و جریان هوای ثانویه ثابت است در زیر یک ترتیب معمول از سیستم کنترل ارائه می شود مد اشغال نشدن باد زدن پایان در شرایطی می چرخد که بادزن هوای مرکزی خاموش است تا حداقل دمای تنظیم شده در فضا حس شود زمانی که شرایط فضا رضایت بخشد باز نپایان خاموش شده و کل گرمایش غیر فعال میشود