0
0

کولر گازی و مد اشکال شده|نمایندگی اجنرال|تک کولر

نویسنده: مدیریت سایت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

مد اشکال شده


هنگامی که فضای اشغال می شود در هر دو حالتی که پایانه در حال تغذیه با هوای گرم خنک شده میباشد بادزن هوای مرکزی به صورت ثابت می چرخد بادزن ها معمولا به وسیله ساعت زمان شمار که برای زمان های اشغال تنظیم شده از کنترل می شود گاهی اوقات یک حسگر اشغال در مکان این ساعت به کار میرود حسگر اشغال حرکت در اتاق را حس میکند و باطن پایانه را روشن میکند گرمایش در زمان اشغال بادزن پایان روشن است دمپر هوای اولیه در وضعیت حداقل است کل گرمایش مجدد طبق سیگنال دریافتی از حسگرهای فضا مدول تنظیم تدریجی می‌شود سرمایش در زمان اشغال بادزن پایان روشن است که گرمایش مجدد غیر فعال است دمپر هوای اولیه مدول تنظیم تدریجی می‌شود بادزن هوای برگشت و هوای اولیه مخلوط شده را وارد فضا می کند بخش اعظم هوای مخلوط هوای اولیه است پایانی بادزن دار موازی یک سیستم اولیه متغیر ثانویه متغیر است در مورد گرمایش مقدار هر دو جریان هوای اولیه و ثانویه متغیر است این سیستم موازی نامیده می شود زیرا مسیر هوای اولیه از هوای برگشت بادزن و کویل  جدا می‌شود باد زدن نسبت به هوای اولیه زاویه عمود دارد تا مخلوط خوبی از هوای دو کانال فراهم کند بادزن پایانه هوای برگشتی را به طور مستقیم از هوای بالای سقف کاذب می گیرد یک دمپر کوران برگشتی در باد زدن وجود دارد که در هنگام خاموشی بادزن پایانه از جریان یافتن رو به عقب هوای اولیه از میان باد زن به درون فضای سقف کاذب جلوگیری می کند از آنجایی که هوای ثانویه از دو منبع تأمین می‌شود متعادل کردن این نوع پایانه مشکل است به ویژه در شرایطی که جریان های هوای سرد و گرم در پایانه با هم مخلوط شوند در زیر یک ترتیب معمول از سیستم کنترل ارائه می شود مد اشغال نشدن هوای اولیه وجود ندارد بازنهای سیستم مرکزی خاموش هستند اگر دمای فضا به زیر سطح تنظیم شده افکند بادزن گرمایش مجدد عمل می کنند در غیر این صورت بازده خاموش و کل گرمایش غیر فعال میشود