0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

کولر گازی و معایب یک سیستم گرمایش مجدد

معایب یک سیستم گرمایش مجدد

معایب یک سیستم گرمایش مجدد مجهز به باد زد ممکن است باد زن در پایان سر و صدای ناخواسته به وجود آورد وجود رفت و برگشت برای کویل گرمایش مجدد ممکن است باعث تنش در آینده گردد یک گرم کننده با مقاومت برقی از این مسئله جلوگیری می‌کند موتور و باد زن در پایان ممکن است نیاز به نگهداری و جایگزینی داشته باشد ممکن است دسترسی به باد زن از میان صفحه های ورودی سقف کاذب  مشکل باشد گرد و خاک از فضای سقف کاذب می تواند کل گرمایش مجدد را کثیف کند بنابراین باید یک فیلتر در جلوی نصب شود احتمالاً برای دسترسی به فیلتر و کویل مشکل وجود دارد بنابراین ممکن است به درستی نگهداری نشوند در سیستم موازی ممکن از جریان های هوای سرد و گرم به طور کامل مخلوط نشوند در نتیجه ممکن است یک خروجی پایانه بیشتر هوای سرد دریافت کند در صورتی که خروجی دیگر ممکن است بیشتر هوای گرم دریافت کند برای مخلوط کن این دو جریان می‌توان منحرف کننده جریان اضافه نمود تا اغتشاش در هوا ایجاد کنند


مرور مطالب

پاسخ های تان را به سوال های زیر بدون مراجعه به متن بنویسید
با وجود واحدهای گرمایش مجدد مجهز به باد زن آیا سیستم مرکزی در طول دوره پیش گرمایش صبحگاهی کار میکند؟
با وجود واحدهای گرمایش مجدد مجهز به باد زن آیا سیستم مرکزی در طول دوره پیش سرمایش صبحگاهی کار میکند؟
چرا دنده های معمولا در زمانی که ساختمان اشغال نشده است به طور کامل بسته هستند؟
داشتن یک گرم کننده با مقاومت برقی چه مزایایی نسبت به وجود یک کل آب گرم در پایان دارد؟
معایب یک گرم کننده با مقاومت برقی چیست؟
پایانه در نقشه زیر یک بادزن عالی دارد یا بادزن موازی؟