" /> کولر گازی و پایانه های vav | magalat
0

تک کولر

کولر گازی و پایانه های vav

این سیستم همچنین انرژی بسیار زیادی مصرف میکنند زیرا هوای سرد و گرم با یکدیگر مقابله می کند بنابراین سیستم دو کاناله که هوای سرد و گرم را با یکدیگر مخلوط می کند در حال حاضر ممنوع شده است سیستم دو کاناله همچنین مشکلات دیگری دارد کانال سرد معمولا و هوای تغذیه بیشتری نیاز دارد این موضوع به جریان کمتر در کانال گرم در همان زمان و در نتیجه فشار استاتیک بالاتر در کانال گرم منجر می شود زمانی که یک منطقه به گرمایش نیاز دارد فشار استاتیک بالا در کانال گرم به cfm بالا منجر می شود که کور آنها و سر و صداهایی را در فضاهای تهیه شده به وجود می آورد جعبه های مخلوط کن فشار بالا برای رفع مشکلات عدم ثبات دبی یا گذر هوا در سیستم دو کاناله جعبه مخلوط کن فشار بالا ظهور پیدا کرد این جعبه جای گزینه دمپرهای مخلوط کن شده جعبه های مخلوط کن را برای یک دبی ثابت کنترل می کنند این جعبه‌ها سیستم را به یک سیستم و حجم ثابت و متغیر میدهد جعبه های مخلوط کن دو کاناله برای اینکه بتوانند کار کنند و فشار استاتیک زیاد احتیاج دارند حداقل این مقدار معمولا بک و نیم از این سیستم خودش به طور معمول به3 اینچ فشار کانال نیاز دارد که به طور صحیح کار کند توان بالای مورد نیاز برای باد زدن برای حفظ فشار استاتیک زیاد به علاوه فشار لازم برای شرایط مقابله به معنای مصرف انرژی زیادی از بنابراین هزینه جاری سیستم دو کاناله که قبلا استفاده میشد خیلی بالا بود

پایانه های vav

برای کنترل بهتر هوای ثانویه که به هر منطقه می رسد پایانه های vav  ساخته شدن یک پایان جعبه فلزی کوچکی است که وضعیت آن در کانال هوای تغذیه درست قبل از خروجی هر منطقه می باشد یک پایانه همچنین جعبه vav  یا جعبه خروجی نیز نامیده می شود هر پایان هوای اولیه را از واحد هوارسان مرکزی در همان دما دریافت می‌کند پایان شامل یک دمپر هوای اولیه دمپر پروانه ای است که وضعیت آن طبق سیگنال های سیستم کنترل خودکار تنظیم تدریجی موجود می شود یک دمپر مدول شوند فقط بازیا فقط بسته نیست بلکه در هر وضعیت میانه نیز می تواند باشد دمپر هوای اولیه حجم هوای اولیه را که به پایانه ارسال می شود مطابق نیاز فضاها  ارسال می‌شود فقط ویژگی های کلیدی یک پایان را نشان می دهند نقشه های واحدهای که در ادامه می‌آید نشان خواهند داد که چگونه کنترل ها و موضوعات دیگر اجازه میدهندتا انواع مختلف پایانه ها عمل کنند