0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

دمای آب گرم برگشتی و دمای آب سرد برگشتی

از فن کویل با هم مخلوط شده و به یک دمای متوسط بین دمای آب گرم برگشتی و دمای آب سرد برگشتی می رسد این پدیده باعث تحمیل بار حرارتی و برودتی کاذب روی چیلر و بویلر شده و در نتیجه هزینه عملکرد سیستم را افزایش خواهد داد نمونه ای از چیدمان فن کویل سلولهای نشان داده شده است که در آن از یک شیر سه راهه مخصوص استفاده شده است هنگامی که دمای اتاق کمتر از مقدار دمای تنظیمی برای ترموستات باشد دریچه گرمایشی شیر سه راهه باز شده و با افزایش دمای اتاق این دریچه بسته خواهش در این سیستم یک محدوده کوچک دمایی موسوم به منطقه مرگ وجود دارد که در آن هر دو دریچه مربوط به گرمایش و سرمایش بستنی باشد حال اگر افزایش دمای اتاق همچنان ادامه یابد دریچه مربوط به آب خنک کننده باز خواهد شد آب سرد یا گرم برگشتی به خط اصلی لوله برگشت هدایت شده و در آنجا با آب سرد یا گرم برگشتی از سایر فن کویل ها مخلوط شده و در نهایت به تاسیسات مرکزی برمیگردند تاسیسات مرکزی یک سیستم سلول‌های شامل بویلر با یک منبع حرارتی چیلر پمپ های سیرکولاتور و کنترل های دمایی است چون دبی آب مصرفی بویلر و چیلر حاصل جمع آور مصرف ای فن کویل های جداگانه است بنابراین سیستم از این نظر به خودی خود در حال تعادل است و دمای آب برگشتی به طور مستقیم به میزان بار مصرفی بستگی دارد یعنی با افزایش نیاز به بار گرمایشی و سرمایشی دما به ترتیب افزایش یا کاهش می‌یابد علت این نتیجه به ظاهر غیر عادی این است که دمای آب گرم برگشتی از دمای آب سرد برگشتی بیشتر از به علت اینکه میزان جریان آب از فیل با افزایش دمای آب برگشتی کاهش پیدا می‌کند بنابراین نیازی به کنترل های پیچیده دما و جریان که در سیستم دو لوله ای از آنها استفاده می شود نیست اما به هر حال افزایش ناگهانی در بار سرمایش باعث ایجاد مشکلاتی در سیستم خواهد شد همچنین پایین بودن دمای آب عبوری از بویلر ممکن است یادکرد باعث سقط شدن گازهای حاصل از احتراق شده و به دنبال این پدیده خوردگی ایجاد می شود به همین دلیل استفاده از یک مبدل حرارتی در سیستم های دو لوله ای با سلولهای پیشنهاد می شود تا آب گرم با دمای کمتر از ۱۴۰ درجه فارنهایت به داخل سیستم وارد شده در شکل چیدمان سیستم کنترل مربوط به تاسیسات مرکزی یک سیستم سلول های نشان داده شده از چند ترموستات به صورت جداگانه آب ورودی به سیستم

  نمایندگی اجنرال | کولر گازی اوجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال | شرکت اجنرال | داکت اسپیلت اجنرال

 نمایندگی دایکین کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین | شرکت دایکین

 نمایندگی گری | کولر گازی گری داکت اسپلیت گری شرکت گری

 تک کولر | کولر گازی  | محاسبه btu