0
0

کولر گازی |ابزار های کنترل نیوماتیکی (3)

نویسنده: مدیریت سایت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

ابزار های کنترل نیوماتیکی( قسمت سوم)


سیستم نشان داده شده از نوع عمگر مستقیم است اما همانطور که در شکل نشان داده شده است می توان ان رابه یک سیستم  عملگر معکوس تبدیل کرد تنظیم کننده ی نقطه کنترل از راه دور است و نقطه ی کنترل با تغیرفشار در دریچه ی ان به کمک یک کیلید دستی یا مبدلی که توسط سیستم نظارتی کنترل می شود تنظیم خواهد شد در کنترلر با ورودی مضاعف که در شکل نشان داده است بازوی دیگر به منظور جبران یا باز تنظیم سیستم به اهرم اصلی اضافه شده است  همچنین محفظه ورودی A نیز اضافه شده است تا نیروی ثانویه ای به سیستم اهرم بندی وارد سازد این نیرو در همان جهت نیروی ورودی 1 محفظه ی H بر اهرم اصلی I اعمال می شود .
برای نمونه به منظور جبران می توان از یک کنترلر با ورودی مضاعف که دارای دو سنسور دور از هم می باشد استفاده کرد به عنوان مثال برای بازتنظیم آب گرم می توان سنسور ورودی 1 را در خروجی آب منبع و سنسور ورودی 2 را در هوای بیرون قرا داد کاهش دمای هوای بیرون نیروی دیافراگم ورودی A را کم می کند اثر این کار بر اهرم اصلی مشابه اثر افزایش نیروی فنر X بر نقطه ی تنظیمی است بهعبارت دیگر کاهش دمای هوای بیرون نقطه کنترل سیستم را بالا می برد با تنطیم B می توان اثر نسبی نیروی دیافراگم ورودی A را در مقایسه یا اثر نیروی دیافراگم وروی H تغییر داد 
افزایش دمای ماده ی جبران کننده باعث افزایش نیروی دیافراگم ورودی A می شود برآیند نیروی اعمال شده از طریق اهرم C بر روی اهرم اصلی I اثر کرده و باعث چرخش اهرم اصلی I در جهت ساعتگرد و حول لولای نقطه J و در نهایت کاهش موثر نقطه ی تنظیمی خواهد شد مثال های ذکر شده در بالا مربوط به سنسورهای دما بودند اما از این نوع کنترلرها همچنین می توان برای نشان دادن رطوبت فشار و دبی استفاده کرد گستره ی کنترل و قدرت سنسورهایاولیه و ثانویه را می توان در یک محدوده وسیع در کنترلر به راحتی تنطیم کرد کنترلر با ورودی مضاعف نشان داده شده در شکل را می توان با یک سنسور دارای CPA نیز به کار برد اگر به هر دو ورودی این کنترلر یک نوع سنسور متصل شده و در نتیجه مانند هنگامی که از تابع انتگرال گیر استفاده می شود انحراف کاهش خواهد یافت این نوع از کنترلرها را کنترلر تناسبی دارای قابلیت باز تنظیم (RESET)می نامند.


در بعضی از کنترلر های بسیار پیشرفته برای برقراری تعادل نیروها بین اجزا از دیافراگم های انباشته استفاده می شود یک سنسور تناسبی - انتگرالی همراه با سیستم کنترل آن نشان داده شده است چگونگی عملکرد این سیستم را با یک مثال توضیح می دهیم .فرض کنید فشار در مفظه ی P4,P3,P2,P1 یکسان و برابر با 9PSI باشد در این شرایط هوای ورودی از نازل به محفظه ی 4 به دریچه خروجی تقویت کننده با یه خط انشعاب وسیله ی منترل می رود حال فرض کنید که فشار که فشار سنسور P4 ناگهان به 10 PSIG افزایش یابد  این کار یک نیروی اضافی روبه پایین بر مجموعه ی دیافراگم وارد نموده و نازل را می بندد در نتیجه فشار خروجی بالا رفته و باعث افزایش فشار در محفطه ی P4 می شود اگر فرض کنیم که فشار P1 به آرامی تغییر کند و مساحت دیافراگم جداکننده ی بین محفظه های 2 و 3 دو برابر سایر دیافراگم ها باشد آنگاه فشار P4 پیش از تعادل سیستم به 11PSIG خواهد رسید تعادل نیروها چنین است .


9+2*10=11+2*9
P1+2P2=P4+2P3


به هر حال بخشی از فشار خروجی به محفظه ی 1 هدایت می شود اگر فرض کنیم که پتانسیومتر باند تناسبی یک سوم فشار خروجی را با دو سوم فشار مدل انتگرالی ترکیب کرده و به P1 منتقل سازد و همچنین فشار مدول انتگرالی به آرامی تغییر کند .ال اگر فشار محفظه ی سنسور 10PSIG  باقی بماند فشار خروجی P4 باعث خواهد شد که دیافراگم جداکننده ی V1 و V2 در مدول انتگرالی مجرای تخلیه را بسته و فشار از مدول انتگرالی تا مقدار P1 افزایش یابد این عمل باعث افزایش در P1 و افزایش بیشتر در فشار خروجی خواهد شد به هر حال افزایش فشار خروجی باید اثر مطلوبی در جهت رسیدن متغییر حس شده ( متغییر کنترلی ) به نقطه ی تنظیمی داشته باشد حال فرض کنیم در حالی که فشار خروجی به 13PSIG  نزدیک می شود فشار سنسور در نهایت به 9PSIG برسد در شرایط جدید تعادل فشار در P1 و P4 تا وقتی در محفظه های 2 و 3 برابر 9PSIG است 13PSIG خواهد بود توجه داشته باشید فقط هنگامی P2 و P3 در تعادل هستند که فشار خروجی منجر شود و متغییر کنترلی را به سمت نقطه ی تنظیمی هدایت نماید.

 

کولر گازی | کولر گازی اجنرال | داکت اسپلیت اجنرالنمایندگی کولر گازی اوجنرال

کولر گازی سامسونگ | کولر گازی ال جی | کولر گازی گری | کولر گازی دایکین

داکت اسپیلت | داکت اسپیلت گری |  داکت اسپیلت دایکین

کولر گازی کم مصرف | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال
نمایندگی گری | نمایندگی اجنرال

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |