0
0

کولر گازی|سیستم های سنسور - کنترلر

نویسنده: مدیریت سایت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

سیستم های سنسور - کنترلر


سیستم نشان داده شده از نوع عملگر مستقیم است  اما همانطور که نشان داده شده است می توان آن را به یک سیستم عملگر معکوس تبدیل کرد.CPA  تنظیم کننده ی نقطه کنترل از راه دور است و نقطه کنترل با تغییر فشار در دریچه ی آن به کمک یک کلید دستی یا مبدلی که توسط سیستم نظارتی کنترل می شود تنظیم خواهد شد در کنترلر با ورودی مضاعف که نشان داده شده است بازوی دیگری به منظور جبران یا باز تنظیم سیستم به اهرم اصلی I اضافه شده است همچنین محفظه A نیز اضافه شده است تا نیروی ثانویه ای به سیستم اهرم بندی وارد سازد این نیرو در همان جهت نیروی ورودی 1 محفظه H بر اهرم I اعمال می شود .
برای نمونه به منظور جبران می توان از یک کنترلر با وردی مضاعف که دارای دو سنسور دور از هم می باشد استفاده کرد به عنوان مثال برای تنظیم آب گرم می توان سنسور ورودی 1 را در خروجی آب منبع و سنسور وردی 2 را در هوای بیرون قرار داد کاهش دمای هوای بیرون نیروی دیافراگم ورودی A را کم می کند اثز کار بر اهرم اصلی مشابه اثر افزایش نیروی فنر X بر نقطه ی تنظیمی است به عبارت دیگر کاهش دمای هوای بیرون نقطه کنترل سیستم را بالا می برد با تنظیم B می توان اثر نسبی نیروی دیافراگم ورودی A را در مقایسه با اثر نیروی دیافراگم ورودی H تغییر داد .
افزایش دمای ماده ی جبران کننده باعث افزایش نیروی دیافراگم وردی A می شود برآیند نیروی اعمال شده از طریق اهرم C بر روی اهرم اصلی I اثر کرده و باعث چرخش اهرم اصلی I در جهت ساعتگرد و حول لولای نقطه ی J و در نهایت کاهش موثر نقطه ی تنطیمی خواهد شد .
مثال های ذکر شده در بالا مربوط به سنسورهای دما بودند اما از این نوع کنترلرها همچنین می توان برای نشان دادن رطوبت فشار و دبی استفاده کرد گسترده ی کنترل و قدرت سنسورهای اولیه و ثانویه را می توان در یک محدوده وسیع در کنترلر به راحتی تنظیم  کرد کنترلر  با ورودی مضاعف  نشان داده شده  در شکل را می توان با یک سنسور دارای نیز به کار برد اگر به هر دو  ورودی این کنترلر یک نوع سنسور متصل شود اثر ان این خواهد بود که اگر خطای تناسبی گزارش شود نقطه ی تنظیمی باز تنظیم شده و در نتیجه مانند هنگامی که از تابع انتگرال گیر استفاده می شود انحراف کاهش خواهد یافت این نوع از کنترلرها ( کنترلر تناسبی دارای قابلیت باز تنظیم ) (RESET) می نامند.

در بعضی از کنترلرهای بسیار پیشرفته برای برقراری تعادل نیروها بین اجزا از دیافراگم های انباشته  استفاده می شود یک سنسور تناسبی انتگرالی همراه با سیستم کنترل آن نشان داده شده است چگونگی عملکرد این سیستم را با یک مثال توضیح می دهیم .فرض کنید فشار در محفظه های P4,P3,P2,P1 یکسان و برابر با 9PSI باشد در این شرایط هوای ورودی از ناطل به محفظه ی 4 به دریچه خروجی تقویت کننده یا به خط انشعاب وسیله ی کنترل می رود حال فرض کنید که فشار سنسور P4 ناگهان به 10PSIG افزایش یابد این کار یک نیروی اضافی روبه پایین بر مجموعه ی دیافراگم وارد نموده و نازل را می بندد در نتیچه فشار خروجی بالا رفته و باعث افزایش فشار در محفظه P4 می شود اگر فرض کنیم که فشار P1 به آرامی تغییر کند و مساحت دیافراگم جداکننده ی بین محفظه های 2 و 3 دو برابر سایر دیافراگم ها باشد آنگاه فشار P4 پیش از تعادل سیستم به 11PSIG خواهد رسید تعادل نیروها چنین است 
9+2*10=11+2*9
P1+2P2=P4+2P3
به هر حال بخشی از فشار خروجی به محفظه ی 1 هدایت می شود اگر فرض کنیم که پتانسیومتر باند تناسبی یک سوم فشار خروجی را با دو سوم فشار مدل انتگرالی ترکیب کرده و به P1 منتقل سازد و همچنین فشار مدول انتگرالی به آرامی تغییر کند .


حال اگر فشار محفظه ی سنسور 10PSIG  باقی بماند فشار خروجی P4 باعث خواهد شد که دیافراگم جداکننده ی V1 و V2 در مدول انتگرالی مجرای تخلیه را بسته و فشار از مدول انتگرالی تا مقدار P1 افزایش یابد این عمل باعث افزایش در P1 و افزایش بیشتر در فشار خروجی خواهد شد به هر حال افزایش فشار خروجی باید اثر مطلوبی در جهت رسیدن متغییر حس شده ( متغییر کنترلی ) به نقطه ی تنظیمی داشته باشد حال فرض کنیم در حالی که فشار خروجی به 13PSIG  نزدیک می شود فشار سنسور در نهایت به 9PSIG برسد در شرایط جدید تعادل فشار در P1 و P4 تا وقتی در محفظه های 2 و 3 برابر 9PSIG است 13PSIG خواهد بود توجه داشته باشید فقط هنگامی P2 و P3 در تعادل هستند که فشار خروجی منجر شود و متغییر کنترلی را به سمت نقطه ی تنظیمی هدایت نماید

سنسورها ( عناصر حسی )


کنترلرها می توانند در پاسخ به محرک هایی همچون دما فشار یا رطوبت واکنش نشان دهند در این قسمت به اختصار در خصوص سنسورهای متدوال بحث خواهد شد .


سنسور های دما


این سنسورها شامل بی متالها بیلوزهای حاوی بخار حباب های حاوی مایع گاز یا ماده ی میرد و لوله های مویین هستند .
بی متال ها ( دو فلزی ) ساده ترین و در عین حال متداول ترین سنسورهای دمایی هستند که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند این سنسورها از دو قطعه فلز غیر هم جنس متصل به هم تشکیل شده اند چون ضریب انبساط طولی بالا و یک فلز دیگر با ضریب انبساط طولی پایین ساخته می شوند 10 حرکت ناشی از گزما در یک بی متال نشان داده شده است برای ایجاد حرکت دورانی در یک بی متال می توان آن را به شکل مارپیچ ساخت بی متال ها معمولا به عنوان ترموسستات دیواری برای اندازه گیری دمای اتاق مورد استفاده قرار می گیرند .بیلوزهای حاوی بخار نوع دیگری از سنسورهای دمای اتاق می باشند جنس این  سنسور ها معمولا از برنج بوده و توسط یک بخار حساس به گرما که در دمای اتاق تقطیر نمی شوند تغییرات دمایی باعث انبساط و انقباض بیلوز خواهد شد لازم به ذکر است که برای کنترل نقطه ی تنظیمی و محدود کردن میزان انبساط بیلوز از یک فنر استفاده می شود حرکت ایجاد شده را می توان مستقیما و یا از طریق اهرم بندی های خاص به کار گرفت .
سنسورهای حبابی و لوله های مویین هنگامی مورد استفاده قرار میگیرند که قرار است دما در یک کانال لوله ها مخازن و یا موقعیت های مشابه که دور از کنترلر هستند اندازه گیری شود سه بخش اصلی این سنسورها عبارتند از حباب لوله ی مویین و دیافراگم عملگر ماده ی استفاده شده برای این سنسورها بسته به گستره ی دمایی مورد نظر ممکن است مایع گاز یا مبرد باشد گرما باعث انبساط سیال داخل حباب و افزایش حجم آن خواهد شد بنابراین فشار ناشی از انبساط سیال دیافراگم را جابجا خواهد کرد .
حباب یک سنسور وقتی در داخل یک لوله یا مخزن مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است فقط چند اینچ طول داشته باشد در حالی که این طول در جایی که برای اندازه گیری میانگین دمای یک کانال با سطح مقطع بسیار بزرگ مورد استفاده قرار گیرد ممکن است به 20 فوت نیز برسد برای جلوگیری از  تاثیر هوای اتاق بر روی لوله ی مویین معمولا از لوله های مویین روکش دار استفاده می شود طول این لوله ها است به 25 تا 30 فوت برسد .


سنسورهای فشار


این سنسورها شامل دیافراگم ها بیلوزها و بوردون تیوب ها هستند دیافراگم صفحه انعطاف پذیری است که محفظه ای را درزبندی می کند به طوری که سیال نمی تواند از آن نشت کند نیروی اعمال شده به یک طرف دیافراگم باعث حرکت یا تغییر شکل آن خواهد شد برای کنترل میزان جابجایی و همچنین بازگرداندن دیافراگم به موقعیت اولیه معمولا از یک فنر استفاده می شود برخی از دیافراگم ها از موادی ساخته شده اند که دارای خاصیت ارتجاعی بوده و بدون نیاز به نیروی خارجی به حالت اولیه ی خود باز میگردند بسته به دماها فشار ها و سیالات مختلفی که دیافراگم هادر ساخت آنها استفاده می شود.بیلوز دیافراگمی است که به واسطه ی یک سری یک سری چین خوردگی ها ( تا خوردگی ها ) به یک محفظه متصل شده است و به همین دلیل دارای قابلیت جابجایی بیشتری می باشد.

 

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |