0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

نمایندگی گری

نمایندگی اجنرال

محصولات اجنرال

تک کولر
Image
تک کولر
Image

کولر گازی|سنسور

سنسور


ممکن است مانند سنسورهای دما کاملا آب بند باشند و یا از داخل یا خارج برای اندازه گیری فشار یک مجرا به آن متصل باشند بیلوزها مانند فنر عمل می کنند یعنی پس از  حذف نیروی خارجی به حالت اولیه ی خود باز میگردند اغلب در بیلوزها به منظور تنظیم و افزایش سرعت واکنش از یک فنر نیز استفاده می شود .بوردنتیوب که به صورت گسترده در فشار سنج ها و یا سایر تجهیزلت اندازه گیری فشار مورد استفاده قرار مگیرند لوله ی دو پهنی است که به صورت کمانی یا لزونی شکل شده است یک سر این لوله به منبع فشار متصل شده و سر دیگر آن برای داشتن جابجایی آزاد است وقتی فشار افزایش یابد تنش اعمال شده باعث خم شدن لوله به طرف بیرون خواهد شد این جابجایی می توان از طریق اهرم بندی مناسب برای موقعیت دهی عقربه یا تحریک کنترلر مورد استفاده قرار داد.


سنسورهای رطوبت


این عناصر در کاربرد کنترل نیوماتیکی از مواد حساس به رطوبت ساخته می شوند اندازه ی این مواد در پاسخ به تغییرات رطوبت تغییر می کند یک نوع از این سنسورها مانند بی متال از دو قطعه چوب متفاوت به هم تشکیل شده است متفاوت بودن ضریب انبساط این دو قطعه در اثر رطوبت باعث خواهد شد که بی متال در اثر تغییر رطوبت خم شود در ساخت این سنسورها معمولا از چوب درختان سرخدار و سرو استفاده می شود سنسورهای ساخته شده از پوست جانوران الیاف مخصوص یا موی انسان نیز بر اثر تغییر میزان رطوبت افزایش یا کاهش طول پیدا می کنند و حرکت ناشی از آنها را می توان به طور مکانیکی تقویت کرد در حال خاضر استفاده از نایلون و الیاف نیم گیر مصنوعی مشابه آن متداول است البته اخیرا تمام این ابزارها با ابزارهای الکترونیکی جایگزین شده اند .


عملگرهای نیوماتیکی


خروجی یک کنترلر به یک عملگر نیوماتیکی که موقعیت شیر یا دمپر را تغییر می دهد ختم می شود یک عملگر نیوماتیکی ساده از یک پیستون و فنر داخل یک سیلندر تشکیل شده است وقتی هوای کنترل وارد سیلندر می شود پیستون به عقب رانده شده و فنر جمع خواهد شد تا هنگامی که فشار فنر با نیروی اعمال شده ناشی از فشار هوا به دسته ی پیستون می توان مستقیما اهرم یک شیر را حرکت داده و یا از طریق یک اهرم بندی موقعیت یک دمپر را تغییر دهد دامنه فشار کنترل بسته به نوع کنترل متفاوت است مثلا دامنه 3 تا PSI 13 کاربرد بیشتری دارد دامنه های 3 تا 8 و 8 تا 13PSI نیز وجود دارند .


موقعیت دهنده های مثبت


عملگرهای نیوماتیکی استاندارد ممکن است به علت وجود اصطکاک یا تغییر بارگذاری مانند تاثیر باد بر پرده های دمپر نتوانند به تغییرات کم فشار کنترل پاسخ مناسبی بدهند وقتی به موقعیت دهی دقیق یک ابزار در برابر بار اعمالی نیاز باشد از موقعیت دهنده های مثبت .موقعیت دهنده ی مثبت ( یا رله ی موقعیت دهنده ی مثبت ) به منظور اجتناب از بکارگیری فشار کامل هوای کنترل برای تغییر موقعیت توسط اعملگر طراحی شده است این کار توسط دستگاهی که به صورت شماتیک نشان داده شده است انجام می شود افزایش فشار در شاخه ی منتهی به کنترلر () اهرم رله () را حرکت داده و شیر تغذیه () را باز می کند یا باز شدن شیر () هوای شاخه ی اصلی به داخل محفظه ی رله و سیلندر عملگر جریان پیدا کرده و پیستون را به حرکت وا می دارد جابجایی پیستون از طریق اتصالات و فنر () به انتهای دیگر اهرم () منتقل شده و وقتی نیروی جابجایی و نیروی فشار کنترل تعادل رسیدند شیر تغذیه بسته شده و عملگر در موقعیت جدید قرار می گیرد کاهش فشار کنترل امکان باز شدن دریچه ی خروجی () را فراهم می کند تا تعادل جدیدی برقرار شود بنابراین حتی با تغییر ات فشار کنترل در حد کسر چند دهم فشار کامل هوای اصلی وجود دارد موقعیت دهنده می تواند به صورت عملگر مستقیم یا معکوس متصل شده باشد برای شیرها و دمپرهای بزرگ ممکن است فشار تغذیه ی مورد استفاده بیش از فشار پیلوت باشد.برخی از موقعیت دهنده ها برای نقطه ی شروع و دامنه ححرکت فنر دارای قابلیت تنطیم می باشند به طوری که می توان از آنها در کنترل ترتیبی یا کاربردهای ویژه دیگر استفاده کرد نقطه ی شروع فشاری است که در آن عملگر شروع به حرکت می کند و دامنه ی  حرکت فنر دامنه ی فشار لازم برای انجام یک دوره کامل عملگر می باشد.رله ها


در فرهنگ اصطلاحات کنترلنیوماتیکی رله ابزاری است که سیگنالی را از کنترلر دریافت و با تغییراتی آن را به کنترلر یا عملگر دیگری انتقال می دهد .انواع مختلفی از رله های نیوماتیکی ساخته شده اند اما بیشتر از انواع مختلف کنترلرهای غیر نشتی که نشان داده شده است استفاده می شود در رله سیگنال ناشی از فشار ویا دما یک کنترلر یا رله ی جایگزین نیروی حاصل از تغییر فشار یا دما می شود بنابراین ممکن است در یک رله معکوس کننده فشار ورودی عملگر مستقیم کنترلر به خروجی عملگر معکوس تبدیل شود خروجی این ذله و یا سایر رله ها را می توان نسبت به ورودی آنها تقویت یا تضعیف کرد به طوری که یک ورودی به چند رله بتواند زنجیره ای از خروجی های مختلف تولید کند.برای تجسم ترتیب بندی کنترلری را با دامنه ی تغییرات کنترل خروجی 6 تا 9SI در نظر بگیرید می خواهیم سه شیر به این شکل عمل کنند اولی با سیگنال 3 تا 8 PSI از وضعیت کاملا باز به کاملا بسته دومی با سیگنال 5 تا 10PSI از وضعیت کاملا بسته به کاملا باز و سومی با سیگنال 8 تا 13PSI از وضعیت کاملا بسته به کاملا باز تغییر یابند این شیرها باید به طور متوالی و با دامنه ی کنترل 6 تا 9PSI عمل کنند در شیر اول باید از رله ای استفاده کرد تا ورودی 6 تا 7PSI به کنترلر خروجی 3 تا 8PSI تولید کند رله ی دوم باید ورودی 7 تا 8 SI را به خروجی 5 تا 9 SI و رله سوم باید ورودی 8 تا 9PSI را به خروجی 8 تا 13 PSI تبدیل کنند .در نوع دیگری از رله ها خروجی متناسب با تفاضل دو ورودی است همچنین در یک نوع از رله ها خروجی برابر با بیشترین ( یا کمترین ) فشار ورودی است رله های دو وضعیتی بر اساس اصول مصور بکار می رود.انواع دیگری از رله ها که به رله های تفکیک کننده معروف هستند قادرند شش تا بیست سیگنال ورودی را دریافت کرده و سپس آنها را با مقادیر کمتر یا بیشتر از مقادیر ورودی خارج سازند برخی مدل ها می توانند هم سیگنال های بزرگ و هم سیگنال های کوچکتر از سیگنال ورودی را تولید کنند این رله ها در سیستم های HVAC چند نایه ای برای جلوگیری از اتلاف انرژی به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند.یک رله میانگین گیر میانگین دو یا چهار سیگنال ورودی را محاسبه کرده و به عنوان سیگنال خروجی بیرون میدهد.


رله ی سوییچ برای تغییر مسیر سیگنال کنترل در پاسخ به یک متغیر کنترلی ثانویه مانند دمای هوای بیرون مورد استفاده قرار میگیرد اگر سیگنال سوچیینگ بالا تر از نقطه ی تنظیمی باشد مجرای C به مجرای بسته ی NC متصل شده و اگر سیگنال سوییچینگ پایین تر از نقطه ی تنظیمی باشد مجرای C به مجرای باز NO متصل می شود.


ترموستات های اصلی - فرعی


اگر چه در گذشته آرایش ترموستات ها به صورت اصلی - فرعی در سیستم هایکنترل به طور وسیع کاربرد داشته است اما امروزه به ندرت در سیستم های HVAC مورد استفاده قرار میگیرند زیرا با استفاده از یک کنترلر و دو سنسورمی توان همان کار ار انجام  داد این سیستم ها دارای دو ترموستات هستند که یکی از آنها اصلی یک متغیر کنترل نشده مانند دمای بیرون را س کرده و خروجی آن را به ترموستات دوم فرعی می فرستد اینروش برای نقطه ی تنظیمی ترموستات فرعی.

 

کولر گازی

داکت اسپلیت

نمایندگی گری | نمایندگی اجنرال | نمایندگی دایکین | کولر گازی گری | کولر گازی اجنرال | کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت گری | داکت اسپلیت اجنرال | داکت اسپلیت دایکین

شرکت گری | شرکت اجنرال | شرکت دایکین

تعمیرکار کولر گازی | نصاب کولر گازی