0
0

نحوه محاسبه ظرفیت فن کویل

نویسنده: مدیریت سایت
نام منبع: گرین
لینک منبع: http://www.green-ac.ir
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)

 نحوه محاسبه ظرفیت فن کویل

محاسبه ظرفیت فن کویل امری ساده و در عین حال زمان بر است و پارامترهای زیادی مانند ارتفاع از سطح دریا، دماهی هوای ورودی و خروجی فن کویل، دمای آب ورودی و خروجی فن کویل، رطوبت نسبی محیط و … در تعیین ظرفیت آن تاثیرگذار هستند. ظرفیت فن کویل در دو روش محاسبات دقیق و محاسبات سرانگشتی می توان بدست آورد. در روش محاسبات دقیق تمام مشخصات فیزیکی ساختمان و هوای محیط داخلی و خارجی باید در دسترس باشد. مشخصاتی مانند جنس دیوارها، دربها، پنجره ها، ضریب هدایت حرارتی آنها، کاربری ساختمان، تعداد افراد، نوع فعالیت افراد در محیط، تجهیزات گرما زای نصب شده در محیط و … که عملاًدسترسی به تمام این اطلاعات برای ساختمانهای قدیمی و بدون مستندات مهندسی دشوار است. به همین جهت در این ساختمانها محاسبه ظرفیت فن کویل به صورت سرانگشتی انجام می پذیرد. روش محاسبات دقیق: برای این منظور ابتدا باید بار برودتی ساختمان محاسبه شود. این کار معمولا توسط مهندسین مشاور تاسیسات مکانیکی انجام می پذیرد. با داشتن بار برودتی ساختمان، حجم هوادهی فن کویل محاسبه می‌شود. برای این منظور از فرمول زیر استفاده می‌شود: که در آن: Q : بار برودتی ساختمان بر حسب بی تی یو بر دقیقه (Btu/min) M : دبی هوای فن کویل بر حسب فوت مکعب بر دقیقه (cfm) Cp : گرمای ویژه هوا در فشار ثابت که عددی ثابت معادل۰٫۲۴Btu/Lb. ᵒF است. ΔT : اختلاف دمای بین هوای ورودی و خروجی فن کویل بر حسب درجه فارنهایت (ᵒF) ( برای محاسبه دبی هوا بر حسب cfm، می‌بایست گرمای ویژه هوا را در جرم حجمی هوا ضرب نماییم. جرم حجمی هوا ۰٫۰۷۵Lb/ft3 است. بنابراین حاصل ضرب آن، معادل۰٫۰۱۸Btu/ft3.ᵒF می‌باشد. از این رو می توان فرمول فوق را به شکل زیر ساده کرد: فرمول محاسبه ظرفیت فن کویل به عنوان مثال: محاسبه ظرفیت فن کویل برای فضایی با بار برودتی۹۷۰۰Btu/h بشرح زیر می‌باشد: دمای هوای ورودی به فن کویل۸۶ᵒF دمای هوای خروجی از فن کویل۶۴٫۴ᵒF ساختمان مسکونی واقع در شهر تهران. مثال محاسبه ظرفیت فن کویل بنابراین فن کویل مناسب برای این فضا، ظرفیت۴۰۰cfm می‌باشد. روش محاسبات سرانگشتی در این روش نیز باید بار برودتی ساختمان را داشته باشیم تا بتوان ظرفیت فن کویل را بدست آورد. اما از آنجایی که محاسبه ظرفیت فن کویل بصورت سرانگشتی می‌باشد، بار برودتی را نیز می‌توان بصورت سرانگشتی محاسبه نمود. در این محاسبات برای شهرهایی با شرایط آب و هوایی مشابه با تهران و برای کاربری‌های مسکونی و اداری کم تردد معمولاً به ازای هر متر مربع از مساحت ساختمان حدود۴۰۰Btu/h بار برودتی در نظر گرفته می‌شود. برای محاسبه ظرفیت فن کویل مورد نظر در این فضاها کافیست ظرفیت برودتی بر حسب Btu/h را بر عدد ۲۶ تقسیم نماییم. به عنوان مثال: ظرفیت فن کویل برای یک فضای مسکونی در شهر تهران با مساحت ۱۰۰m2 به این صورت محاسبه می‌شود. محاسبه ظرفیت فن کویل به روش سرانگشتی فن کویل مورد نیاز برای این فضا، یک دستگاه با ظرفیت۱۶۰۰cfm می‌باشد. ظرفیت محاسبه شده فوق ممکن است توسط یک یا چند دستگاه تامین گردد. تعداد و نو فن کویل‌ها در یک فضا، به سیستم لوله‌کشی، تعداد انشعابات و نوع معماری فضاها بستگی دارد.

منبع : گرین