0

چیلر اشنایدر مدل TRAC/TRAH

تماس بگیرید

مجموعه تخصصی تک کولر دارای مجوز رسمی بوده و از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است.

معرفی اجمالی محصول

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرال اشنایدر با میزان صدای پایین، دارای ظرفیت های 33 تا 100 تن تبرید

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

مشخصات فنی

 • مدل ۱۱۲۱A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۲
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  TRAC
  ظرفیت سرمایش (۱b/۱a KW ۱۱۵/۱۱۸
  ظرفیت سرمایش  TON ۳۲.۷۰/۳۳.۵۶
  توان مصرفی سرمایش  KW ۴۲.۶/۴۱.۸
  EER ۲.۷۰/۲.۸۳
  TRAH
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۲۰/۱۲۲
  TON ظرفیت گرمایش ۳۴.۱۲/۳۴.۶۹
  توان مصرفی گرمایش KW ۴۳.۰/۴۰.۳
  COP ۲.۸۰/۳.۰۳
  TRAC – Ultra Quite Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۱۰۹/۱۱۱
  TON ظرفیت سرمایش ۳۱.۰۰/۳۱.۵۷
  توان مصرفی سرمایش KW ۴۴.۵/۴۳.۷
  EER ۲.۴۵/۲.۵۵
  TRAH – Ultra Quite Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۲۰/۱۲۲
  TON ظرفیت گرمایش ۳۴.۱۲/۳۴.۷۰
  توان مصرفی گرمایش KW ۴۳.۰/۴۰.۳
  COP ۲.۸۰/۳.۰۳
  میزان شدت صدا مدل پایه (dB) ۵۵.۳
  میزان شدت صد  مدل فوق آرام (dB) ۵۰.۷
  ارتفاع (mm) ۲۲۱۵
  پهنا (mm) ۱۱۵۱
  عمق (mm) ۳۱۶۲

   

  مدل ۱۴۲۱A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۲
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۲
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  TRAC
  ظرفیت سرمایش (۱b/۱a KW ۱۲۷/۱۳۲
  ظرفیت سرمایش  TON ۳۶.۱۲/۳۷.۵۴
  توان مصرفی سرمایش  KW ۴۶.۶/۴۵.۵
  EER ۲.۷۳/۲.۹۱
  TRAH
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۳۴/۱۳۷
  TON ظرفیت گرمایش ۳۸.۱۱/۳۸.۹۶
  توان مصرفی گرمایش KW ۵۴.۳/۴۳.۷
  COP ۲.۴۷/۳.۱۴
  TRAC – Ultra Quite Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۱۲۱/۱۲۳
  TON ظرفیت سرمایش ۳۴.۴۱/۳۴.۹۸
  توان مصرفی سرمایش KW ۴۹.۳/۴۸.۳
  EER ۲.۴۶/۲.۵۵
  TRAH – Ultra Quite Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۳۴/۱۳۷
  TON ظرفیت گرمایش ۳۸.۱۱/۳۸.۹۶
  توان مصرفی گرمایش KW ۵۴.۳/۴۳.۷
  COP ۲.۴۷/۳.۱۴
  میزان شدت صدا مدل پایه (dB) ۵۳.۴
  میزان شدت صد  مدل فوق آرام (dB) ۵۰.۸
  ارتفاع (mm) ۲۲۱۵
  پهنا (mm) ۱۱۵۱
  عمق (mm) ۳۱۶۲

   

  مدل ۱۷۴۲A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۴
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۳
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  TRAC
  ظرفیت سرمایش (۱b/۱a KW ۱۵۷/۱۶۱
  ظرفیت سرمایش  TON ۴۴.۶۵/۴۵.۷۹
  توان مصرفی سرمایش  KW ۵۶.۱/۵۵.۶
  EER ۲.۸۰/۲.۹۰
  TRAH
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۷۱/۱۷۵
  TON ظرفیت گرمایش ۴۸.۶۳/۴۹.۷۷
  توان مصرفی گرمایش KW ۶۲.۶/۵۵.۴
  COP ۲.۷۴/۳.۱۶
  TRAC – Ultra Quite Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۱۵۱/۱۵۳
  TON ظرفیت سرمایش ۴۲.۹۴/۴۳.۵۱
  توان مصرفی سرمایش KW ۵۸.۱/۵۷.۲
  EER ۲.۶۰/۲.۶۸
  TRAH – Ultra Quite Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۷۱/۱۷۵
  TON ظرفیت گرمایش ۴۸.۶۳/۴۹.۷۷
  توان مصرفی گرمایش KW ۶۲.۶/۵۵.۴
  COP ۲.۷۴/۳.۱۶
  میزان شدت صدا مدل پایه (dB) ۵۶.۸
  میزان شدت صد  مدل فوق آرام (dB) ۵۴.۳
  ارتفاع (mm) ۲۲۱۵
  پهنا (mm) ۱۱۵۱
  عمق (mm) ۴۶۱۲

   

  مدل ۲۰۴۲A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۴
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۳
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  TRAC
  ظرفیت سرمایش (۱b/۱a KW ۱۸۳/۱۸۸
  ظرفیت سرمایش  TON ۵۲.۰۴/۵۳.۴۶
  توان مصرفی سرمایش  KW ۶۶/۶۴.۵
  EER ۲.۷۸/۲.۹۲
  TRAH
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۹۳/۱۹۸
  TON ظرفیت گرمایش ۵۴.۸۹/۵۶.۳۱
  توان مصرفی گرمایش KW ۷۲.۳/۶۳.۷
  COP ۲.۶۷/۳.۱۱
  TRAC – Ultra Quite Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۱۷۴/۱۷۷
  TON ظرفیت سرمایش ۴۹.۴۸/۵۰.۳۴
  توان مصرفی سرمایش KW ۶۹.۳/۶۷.۸
  EER ۲.۵۲/۲.۶۲
  TRAH – Ultra Quite Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۱۹۳/۱۹۸
  TON ظرفیت گرمایش ۵۴.۸۹/۵۶.۳۱
  توان مصرفی گرمایش KW ۷۲.۳/۶۳.۷
  COP ۲.۶۷/۳.۱۱
  میزان شدت صدا مدل پایه (dB) ۵۶.۸
  میزان شدت صد  مدل فوق آرام (dB) ۵۴.۳
  ارتفاع (mm) ۲۲۱۵
  پهنا (mm) ۱۱۵۱
  عمق (mm) ۴۶۱۲

   

  مدل ۲۳۴۲A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۴
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۴
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  TRAC
  ظرفیت سرمایش (۱b/۱a KW ۲۱۵/۲۲۰
  ظرفیت سرمایش  TON ۶۱.۱۴/۶۲.۵۷
  توان مصرفی سرمایش  KW ۷۲.۳/۷۱.۵
  EER ۲.۹۸/۳.۰۸
  TRAH
  ظرفیت گرمایش  KW ۲۲۷/۲۳۳
  TON ظرفیت گرمایش ۶۴.۵۶/۶۶.۲۷
  توان مصرفی گرمایش KW ۷۹.۲/۷۳.۹
  COP ۲.۸۳/۳.۱۶
  TRAC – Ultra Quite Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۲۰۷/۲۰۹
  TON ظرفیت سرمایش ۵۸.۸۷/۵۹.۴۴
  توان مصرفی سرمایش KW ۷۴.۸/۷۳.۵
  EER ۲.۷۷/۲.۸۵
  TRAH – Ultra Quite Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۲۲۷/۲۳۳
  TON ظرفیت گرمایش ۶۴.۵۶/۶۶.۲۶
  توان مصرفی گرمایش KW ۷۹.۲/۷۳.۹
  COP ۲.۸۷/۳.۱۶
  میزان شدت صدا مدل پایه (dB) ۵۷.۵
  میزان شدت صد  مدل فوق آرام (dB) ۵۴.۸
  ارتفاع (mm) ۲۲۱۵
  پهنا (mm) ۱۱۵۱
  عمق (mm) ۵۵۶۲

   

  مدل ۲۶۴۲A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۴
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۴
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  TRAC
  ظرفیت سرمایش (۱b/۱a KW ۲۳۶/۲۴۳
  ظرفیت سرمایش  TON ۶۷.۱۲/۶۹.۱۱
  توان مصرفی سرمایش  KW ۸۱.۷/۸۰.۲
  EER ۲.۸۹/۳.۰۳
  TRAH
  ظرفیت گرمایش  KW ۲۴۶/۲۵۳
  TON ظرفیت گرمایش ۶۹.۹۶/۷۱.۹۵
  توان مصرفی گرمایش KW ۸۷.۰/۸۰.۷
  COP ۲.۸۳/۳.۱۴
  TRAC – Ultra Quite Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۲۲۵/۲۲۸
  TON ظرفیت سرمایش ۶۳.۹۹/۶۴.۸۴
  توان مصرفی سرمایش KW ۸۵.۵/۸۳.۷
  EER ۲.۶۴/۲.۷۳
  TRAH – Ultra Quite Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۲۴۶/۲۵۳
  TON ظرفیت گرمایش ۶۹.۹۶/۷۱.۹۵
  توان مصرفی گرمایش KW ۸۷.۰/۸۰.۷
  COP ۲.۸۳/۳.۱۴
  میزان شدت صدا مدل پایه (dB) ۵۷.۶
  میزان شدت صد  مدل فوق آرام (dB) ۵۴.۹
  ارتفاع (mm) ۲۲۱۵
  پهنا (mm) ۱۱۵۱
  عمق (mm) ۵۵۶۲

   

  مدل ۲۹۴۲A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۴
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۵
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  TRAC
  ظرفیت سرمایش (۱b/۱a KW ۲۶۲/۲۶۹
  ظرفیت سرمایش  TON ۷۴.۵۱/۷۶.۵۰
  توان مصرفی سرمایش  KW ۹۱.۴/۹۰.۴
  EER ۲.۸۷/۲.۹۸
  TRAH
  ظرفیت گرمایش  KW ۲۷۵/۲۸۱
  TON ظرفیت گرمایش ۷۸.۲۱/۷۹.۹۲
  توان مصرفی گرمایش KW ۹۷.۷/۸۸.۸
  COP ۲.۸۲/۳.۱۷
  TRAC – Ultra Quite Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۲۵۲/۲۵۵
  TON ظرفیت سرمایش ۷۱.۶۷/۷۲.۵۲
  توان مصرفی سرمایش KW ۹۴.۶/۹۳.۰
  EER ۲.۶۷/۲.۷۵
  TRAH – Ultra Quite Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۲۷۵/۲۸۱
  TON ظرفیت گرمایش ۷۸.۲۱/۷۹.۹۲
  توان مصرفی گرمایش KW ۹۷.۷/۸۸.۸
  COP ۲.۸۲/۳.۱۷
  میزان شدت صدا مدل پایه (dB) ۵۶.۸
  میزان شدت صد  مدل فوق آرام (dB) ۵۴.۳
  ارتفاع (mm) ۲۱۳۵
  پهنا (mm) ۲۲۰۴
  عمق (mm) ۵۷۳۰

   

  مدل ۳۶۴۲A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۴
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۵
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  TRAC
  ظرفیت سرمایش (۱b/۱a KW ۳۰۲/۳۱۲
  ظرفیت سرمایش  TON ۸۵.۸۹/۸۸.۷۳
  توان مصرفی سرمایش  KW ۱۰۳.۵/۱۰۱.۶
  EER ۲.۹۲/۳.۰۸
  TRAH
  ظرفیت گرمایش  KW ۳۲۲/۳۳۰
  TON ظرفیت گرمایش ۹۱.۵۸/۹۳.۸۵
  توان مصرفی گرمایش KW ۱۱۰.۰/۹۹.۷
  COP ۲.۹۳/۳.۳۱
  TRAC – Ultra Quite Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۲۸۸/۲۹۲
  TON ظرفیت سرمایش ۸۱.۹۱/۸۳.۰۴
  توان مصرفی سرمایش KW ۱۰۸.۶/۱۰۶.۴
  EER ۲.۶۶/۲.۷۵
  TRAH – Ultra Quite Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۳۲۲/۳۳۰
  TON ظرفیت گرمایش ۹۱.۵۸/۹۳.۸۵
  توان مصرفی گرمایش KW ۱۱۰.۰/۹۹.۷
  COP ۲.۹۳/۳.۳۱
  میزان شدت صدا مدل پایه (dB) ۵۹.۰
  میزان شدت صد  مدل فوق آرام (dB) ۵۶.۴
  ارتفاع (mm) ۲۱۳۵
  پهنا (mm) ۲۲۰۴
  عمق (mm) ۵۷۳۰

   

  مدل ۴۰۴۲A
  برند اشنایدر الکتریک
  نوع چیلر هوا خنک اسکرال
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  تعداد مدار ۴
  تعداد کمپرسور ۲
  نوع کمپرسور اسکرال
  تعداد فن ۶
  تعداد اواپراتور ۱
  نوع اواپراتور صفحه ای
  TRAC
  ظرفیت سرمایش (۱b/۱a KW ۳۴۵/۳۵۵
  ظرفیت سرمایش  TON ۹۸.۱۲/۱۰۰.۹۶
  توان مصرفی سرمایش  KW ۱۱۷.۳/۱۱۵.۵
  EER ۲.۹۵/۳.۰۸
  TRAH
  ظرفیت گرمایش  KW ۳۶۲/۳۷۲
  TON ظرفیت گرمایش ۱۰۲.۹۵/۱۰۵.۸۰
  توان مصرفی گرمایش KW ۴۳.۰/۱۱۲.۶
  COP ۸.۴۲/۳.۳۱
  TRAC – Ultra Quite Version
  ظرفیت سرمایش  KW ۳۲۹/۳۳۳
  TON ظرفیت سرمایش ۹۳.۵۷/۹۴.۷۰
  توان مصرفی سرمایش KW ۱۲۲.۳/۱۱۹.۷
  EER ۲.۸۰/۲.۷۹
  TRAH – Ultra Quite Version
  ظرفیت گرمایش  KW ۳۶۲/۳۷۲
  TON ظرفیت گرمایش ۱۰۲.۹۵/۱۰۵.۸۰
  توان مصرفی گرمایش KW ۴۳.۰/۱۱۲.۶
  COP ۸.۴۲/۳.۳۱
  میزان شدت صدا مدل پایه (dB) ۵۹.۰
  میزان شدت صد  مدل فوق آرام (dB) ۵۶.۴
  ارتفاع (mm) ۲۱۳۵
  پهنا (mm) ۲۲۰۴
  عمق (mm) ۵۷۳۰

نظرات کاربران

تا کنون نظری ارسال نشده است.

شما هم می توانید درباره این کالا نظر بدهید

فایل های دانلود