0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

کولر گازی |رله های تاخیری

رله های تاخیری


در رله های تاخیری ساعتی از یک موتور سنکرون ساعتی استفاده می شود که بار برقدار شدن زمان بندی آن آغاز می شود .بعد از اتمام دوره زمانبندی کنتاکت های مدار کنترل باز یا بسته خواهند شد وقتی که برق قطع می شود ابزار فورا روی تنظیمات اولیه ی خود قرار می گیرد رله های تاخیری ساعتی از کسری از ثانیه تا 60 ساعت قابل تنظیم هستند .بسیار از این رله های تاخیری را می توان به کنتاکت های کمکی باز یا بسته ی بدون تاخیر نیز مجهز کرد تا کنتاکت های مذکور مانندرله های معمولی عمل کنند.تایمرهای ترتیبی از یک موتور سنکرون که یک میل بادامک را از طریق یک زنجیر و چرخ دنده کاهنده به حرکت در می آورد تشکیل شده اند بادامک های قابل تنظیم کلید را مطلق توالی مورد نظر تحریک میکنند یک رله  ی تایمر ممکن است یک چرخه را یک بار طی کرده و متوقف شود یا این که به طور پیوسته این چرخه را بارها و بارها تکرار کند حتی رله هایی وجود دارند که دارای 16 کلید هستند در صورت لزوم می توان  از این رله ها برای کنترل تنظیمی یا شناور موتورها استفاده کرد چرخه ی کنترل در هر نقطه ای که سیستم HVAC به تعادل برسد متوقف خواهد شد یک نمونه از کاربرد این نوع از کنترل مربوط به چرخه ی کنترل فن در  برج های خنک کننده است.


موتورهای دو حالته


موتورهای دو حالته برای باز و بسته کردن دمپر ها و شیرهایی مورد استفاده قرار میگیرند که مستلزم باز و بسته کردن با سرعتی بسیار آهسته تر نسبت به کویل های سولونوییدی هستند این نوع موتورها میتوانند به شکل یک جهته همراه با فنر برگردان و یا یک جهته سه سیمه باشند. کاهنده خواهد شد بدین ترتیب دمپر یا شیر در حالت باز یا بسته قرار میگیرد بادامک نصب شده روی شفت در یک موقعیت مناسب ( معمولا بعد از پرخش 180 درجه یا کمتر ) کنتاکت کلید را از B جداکرده و به C وصل میکند این کار باعث افزایش مقاومت کویل و در نتیجه کاهش جریان شده و بدون آسیب رساندن به موتور آن را در جای خود ثابت نگه می دارد وقتی کنترلر کلید را باز می کند این عمل باعث خواهد شد که فنر موتور را به موقعیت اصلی خود باز گرداند یک موتور سه سیمه نشان داده شده است فرض بر این  است که این موتور برای باز و بسته کردن یک شیر در سیستم گرمایش به کار رفته و ددر این شکل شیر در بسته نشان داده شده است در این حالت به یک کنترلر دو وضعیتی نیاز داریم و فرض بر این است که این کنترلر یک ترموستات میباشد تا هنگام  افزایش دما کنتاکت B و کاهش دما کنتاکت A را ببندد کلیدهای حدی توسط بادامک نصب شده روی شفت موتور عمل می کنند در هنگام کاهش دمای اتاق کنتاکت A توسط ترموستات بسته شده و باعث برقرار شدن جریان از طریق به کویل موتور  خواهد شد در این زمان موتور حرکت کرده و معمولا بلافاصله کلید بسته شده و مدار سیم پیچ به صورت پایدار بسته می متند حال بدون توجه به موقعیت کنترلر موتور 180 می چرخد وقتی چرخش 180 کامل شد کلید sw2 توسط بادامک یاز شده و مدار کویل را قطع کرده و موتور خاموش می شود وقتی شیر به صورت کامل باز است دما افزایش یافته و بنابراین کنترلر کنتاکت a را قطع و کنتاکت b را وصل می کند این عمل باعث برقراری مدار از طریق swi به کویل شده و موتور مجددا روشن می شود بلافاصله sw2 بسته شده و باعث ایجاد مدار پایدار می گردد وقتی شیر به صورت کامل بسته شد بادامک کلید swi را باز و موتور را خاموش می کند در صورت قطع برق موتور سه سیمه در هر وضعیتی که باشد در همان جا متوقف می شود در احالتی که موتور با فنر برگردان توسط فنر به حالت اصلی خود باز می گردد این موتورها را می توان به کنتاکت هایی که با حرکت بادامک عمل می کنند و در هر موقعیت دلخواه از گردش موتور باز و بسته می شوند مجهز کرد .


موتور های تنظیمی


موتورهای تنظیمی در کنترل های نوع شناور یا تناسبی دارای کاربرد هستند به همین لحاظ باید دو جهته ( چپگرد - راست گرد )  بوده و توانایی متوقف شدن در هرموقعیتی را دارا باشند موتورهای به کار رفته در این وسایل از نوع القایی دو فاز و به صورت چپگرد - راستگرد و یا دو جهته با قطب شکاف دار هستند .

موتور های القایی دو جهته


موتور القایی دو فاز دارای دو سیم پیچ هستند این دو سیم پیچ از یک طرف به طور مستقیم در نقطه c به هم متصل بوده و از طرف دیگر به خازن وصل هستند یک طرف منبع انرژی به a یا b و طرف دیگر آن به c متصل است برای مثال اگر منبع انرژی از طریق a و c اتصال یابد آنگاه کویل شماره 1 به صورت مستقیم برقدار شده و کویل شماره ی 2 از طریق خازن و به صورت غیر مستقیم برقدار می شود اثر خازن ایجاد جابجایی فاز بین سیم پیچ های 1 و 2 است بنابراین اثر میدان به ارمیچر موتور اعمال می شود اگر جریان برق از طریق نقاط b و c وارد مدار شود فاز معکوس شده و موتور در جهت عکس خواهد چرخید .


موتورهای دارای قطب شکاف دار


موتور دارای قطب شکاف دار از یک سیم پیچ اصلی ساخته شده است که به صورت مستقیم برق دار می شود اما این سیم پیچ به تنهایی باعث چرخش موتور نمی شود.

 

 

کولر گازی

داکت اسپلیت

نمایندگی گری | نمایندگی اجنرال | نمایندگی دایکین | کولر گازی گری | کولر گازی اجنرال | کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت گری | داکت اسپلیت اجنرال | داکت اسپلیت دایکین

شرکت گری | شرکت اجنرال | شرکت دایکین

تعمیرکار کولر گازی | نصاب کولر گازی