0
0

کولر گازی |فشار قطع و فشار استاتیک

نویسنده: مدیریت سایت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)


ظرفیت متناسب با موقعیت یک شیر برای یک سیستم دارای کویل گرمایی و شیر نشان داده شده است این شکل مشابه شکل 11-5 است اما اثر شیر در آن لحاظ شده است و اهمیت آن را در کارایی سیسان نشان می دهد اگر شیر کنترل انتخاب شده  برای سیستم بزرگتر از اندازه ی مورد نیاز باشد باعث کنترل نامناسب و یا حتی نوسان جریان در سیستم خواهد شد .در حالتی که فقط یک شیر کنترل وجود داشته باشد سیستم مشابه شکل شماتیک خواهد شد در این سیستم جریان عبوری از کویل و شیر باز هم متناسب با جذر افت فشار است یک نمونه منحنی مشخصه ی پمپ که در آن افت  فشار جریان خروجی بر حسب دبی ترسیم می دهد کخ نشان داده شده است.


هنگامی که شیر کنترل به صورت کامل باز است این دو منجنی روی جریان a عمل خواهند کرد اگر شیر کنترل تنظیم جریان تقریبا بسته باشد جریان تا نقطه ی b کاهش خواهد یاغت به هر حال میزان افت فشار جریان خروجی پمپ یا کاهش میزان جیان افزایش می یابد این بدین معنی است که به ازای یک کاهش مشخص در میزان دبی میزان افت فشار شیر کنترل به همان نسبت از میزان افت فشار اولیه بیشتر می شود یعنی مشخصه ی توپی شیر جدید باید با شیر اولیه تفاوت داشته و بر اساس افت جدید باشد حالت های بین این دو وضعیت نهایی ( ححداکثر ) مربوط به سیستم های کوچک با چند شیر کنترل و یا سیستم هایی است که در آنها چند شیر کنترل بخش اعظم جریان آب را کنترل می کنند به همین لحاظ هر شیر کنترل بر روی میزان افت فشار  خروجی و دبی پمپ دارای اثر قابل ملاحظه ای است با بکارگیری شیرهای سه راهه یا میانبر کنترل فشار می توان از ایجاد دو حالت ذکر شده در بالا جلوگیری کرد این نوع شیر ها دبی کل (اختلاف فشار بین منبع و خط اصلی برگشت ) را ثابت نگه می دارند باید توجه داشت که برای صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده از شیرهایسه راهه به حداقل برسد.


فشار قطع و فشار استاتیک


شیرهای کنترل دبی برای نشان دادن جهت جریان دارای یک علامت بر روی بدنه ی خود می باشند در یک شیر تنظیمی جهت جریان باید همیشه به گونه ای باشد که جریان و فشار وارده منجر به بازنگه داشته شدن شیر شود اگر جهت حرکت جریان و فشار به صورتی باشند که به بسته شدن شیر کمک کند این  عمل باعث خواهد شد که بسته شدن شیر با سرو صدا ضربه و ارتعاش همراه باشد بنابراین صدای تق تق موجود در شیر ناشی از وارونه بستن آن است .
هنگامی که شیر به صورت صحیح در سیستم نصب شده باشد نیروی لازم برای بسته شدن شیر همان نیزوی غلبه بر فشار استاتیک می باشد اگر مجموع این دو فشار به حداکثر برسد آن را فشار قطع می نامند که یکی از ملاک های انتخاب شیر است بیشترین فشاری که به دیواره ی داخلی شیر وارد شده و بدنه بدون وجود نشت و آسیب آن را تحمل می کند فشار استاتیک گویند.


شیرهای سه راهه


شیرهای سه راهه عموما در سیستم های دارای مبدل های حرارتی به کار می روند تا دبی سیستک لوله کشی را کم و بیش ثابت نگه داشته و در عین حال دبی مبدل حرارتی را تغییر دهند در جایی که دبی اولبه متغیر است از آنها برای تامین دبی ثابت در مبدل حرارتی نیز استفاده می شود.شیرهای سه راهه به دو شکل ساخته می شوند مخلوط کنندهو جداکننده طراحی داخلی این شیرها با یکدیگر متفاوت است چرا که نحوه ی روبرو شدن این شیرها همانطور که در مبحث فشار ارتفاعی توضیح داده شد باید متفاوت باشد شیر مخلوط کننده دارای یک  نشیمن خطی با یک توپی وی شکل است و قسمت بالایی آن به صورت مخروطی می باشد تا بتواند هر دو دریچه ورودی را ببندد شیر جدا کننده از دو توپی وی شکل با جهت مخالف که در مقایل جریان ورودی مشترک قرار دارند تشکیل شده است استفاده نامناسب از هر یک از این دو شیر به جای دیگری باعث ایجاد لرزش و صدا در شیر خواهد شد .


اگر چه دهانه های شیر را معمولا با حروف a،bو ab  مشخص می کنند اما از نظر منطقی معمولا به صورت معمولا  بسته معمولا باز و مشترک شناخته می شوند هر یک از دهانه های a یا bبسته به وضعیت عملکرد موتور محرک ممکن است معمولا باز باشند اما به طور کلی اتصال b معمولا باز است .


محرک شیر ها


محرک های شیر ممکن است نیوماتیکی الکتریکی یا الکترونیکی باشند این محرک ها در فصل های 2 و 3 مورد بحث قرار گرفتند همچنین شیرها ممکن است به صورت خودکار عمل نمایند در این شیرها نیروی لازم برای تغییر موقعیت شیر از نیروی حاصل از انبساط یک سیال حساس به حرارت که در یک حباب یا لوله ی مویین قرار دارد قرار دارد تامین می شود محرک دیگری نیز وجود دارد که  از نظر تکنیک عمل الکترونیکی بوده ولی در واقع هیدرولیکی است این محرک شامل یک منبع ذخیره ی روغن و یک پمپ کوچک است که روغن را از یک طرف دیافراگم به طرف دیگر آن پمپ می کند.معیار انتخاب شیر ها


شیرهای کنترل جریان باید به دقت انتخاب شئند تا مشخصات آنها با سیستمی که قرار است این شیرها در آنها نصف شده و عمل کنترل را انجام دهند تطابق کامل داشته باشد معیارهای لازم شامل دبی افت فشار فشار قطع فشار استاتیک و نوع اعمل محرک می باشد لازم به ذکر است که نوع محرک شیرها باید با دیگر اجزای سیستم سازگاری داشته و همچنین فشار قطع به ویژه در مورد شیرهای بزرگ 3 اینچ و بزرگتر بیشتر مورد توجه قرار گیرد معمولا لازم  است از محرک های بزرگتر یا فشارهای بالا تر هوا در  در محرک ها برای تولید فشار قطع کافی در سیستم استفاده شود.

 

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |