0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

نمایندگی گری

محصولات گری

نمایندگی اجنرال

تک کولر
Image
تک کولر
Image

تک کولر |کندانسورهای هوایی و آبی

کندانسورهای هوایی


کندانسورهای هوایی از هوای محیط که با فشار از روی کویل عبور داده می شود برای مایع کردن گاز مبرد تحت فشار استفاده میکنند نحوه ی کنترل فن کندانسور به گونه ای است که به صورت اتوماتیک با روشن شدن کمپرسور شروع به کار می کند اگر دمای هوای محیط بالا باشد فشارهای تقطیر برای کندانسور هوایی از فشار تقطیر برای کندانسورهای آبی و تبخیری بیشتر خواهد بود زیرا فشار تقطیر در کندانسورهای آبی و تبخیری به دمای مرطوب بستگی دارد اما اگر دمای هوای محیط پایین باشد فشار تقطیر می تواند به حدی پایین باشد که حتی باعث ایجاد مشکل در کارکرد سیستم تبرید شود هر سیستم هوایی که بخواهد در دمای پایین کار کند باید به سیستم کنترل فشار تخلیه مجهز باشد یک سیستم کنترل فشار تخلیه ساده یک سیستم کنترل فشار تخلیه ساده از دمپرهای تنظیمی برای کاهش جریان هوا بهره میگیرد و در نهایت وقتی دمپرها به حالت بسته نزدیک می شوند فن را خاموش میکند از فن های سرعت متغیر نیز می توان به عنوان جایگزینی برای این سیستم استفاده کرد .
در روشی پیچیده تر و موثرتر از اصل کویل های مرطوب پر از مایع مبرد استفاده می شود که در آن یک شیر تنظیمی فشار مایع مبرد را به آرامی کاهش داده و باعث خواهد شد کویل تقطیر کننده به طور کامل یا نیمه از مایع پر شود و در نتیجه ظرفیت آن کاهش یابد سیستم های مرطوب سازی کویل ها متنوعند و سازندگان حق انحصاری آنها را در اختیار دارند .


کندانسورهای آبی


کندانسورهای آبی از آب برج خنک کن یا منابع آبی دیگر برای مایع کردن گاز مبرد استفاده می کنند فشار تقطیر این کندانسورها با کنتل دبی آب ورودی به کندانسور یا با کنترل دمای آب ورودی از طریق مخلوط کردن آب برگشتی و آب رفت به دقت کنترل می شوند در صورت استفاده از برج خنک کن دمای آب از طیق روشن و خاموش کردن فن مربوط به برج یا با میانبر کردن بخشی از آب ورودی به برج کنترل می شود و اگر دمای آب ورودی به کندانسور بیشتر از

تک کولر