0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

کولر گازی| ابزار های کنترل نیوماتیکی(1)

ابزار های کنترل نیوماتیکی

فصل دوم : 
مقدمه


در فصل با مبانی مدارهای کنترلی آشنا شدیم در این فصل و سه فصل آتی به بررسی عملکرد و ابزارهای مختلف کنترل اعم نیوماتیکی الکتریکی الکترونیکی و سیالی پرداخته خواهد شد همچنین در فصول بعد چگونگی استفاده از این ابزارها در سیستم های کنترل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .آنچه که مهم است اصول اساسی کارکرد ابزارهای کنترلی است و نیازی به آرایه ی فهرست کاملی از آنها نیست بنابراین با توجه به این موضوع و داشتن این پیش زمینه ارزیابی وآشنایی با کاتالوگ یک ابزار کنترلی تا حد قابل قبولی برای فرد امکان پذیر خواهد بود به منظور سهولت در کار  فصل های بعدی کتاب بر اساس نوع انرژی مورد استفاده در ابزارهای کنترلی طبقه بندی شده اند و به ترتیب ابزارهای کنترلی نیوماتیکی الکتریکی الکترونیکی سیالی و همچنین ابزارهای کنترل دبی (شیرها و دمپرها ) مورد بحث قرار خواهد گرفت.شکل های شماتیک ارایه شده در این کتاب بدون در نظر گرفتن جزئییات ارایه شده از طرف سازندگان مختلف ترسیم شده است برای دستیابی به جزدیات بیشتر باید به کاتالوگ ها و کتابچه های راهنمای آنها مراجعه کرد.


ابزارهای کنترل نوماتیکی


کنترل نیوماتیکی توسط فشار هوای فشرده که معمولا بین 15 تا 20 SIG است کار می کنند اگر چه در بعضی از موارد مانند شیرها و دمپرهای بزرگ از فشارهای بالاتر نیز استفاده می شود کنترل های نیوماتیکی به دلیل سادگی و هزینه ی کم اغلب در تاسیسات سیستم های تجاری و صنعتی با بیش از هشت یا ده دستگاه مورد استفاده قرار میگیرند اگر تعداد دستگاه هایی که نیاز به کنترل دارند کم باشند استفاده از کنترل های الکتریکی یا الکترونیکی نسبت به کنترل های نیوماتیکی کم هزینه تر خواهد بود زیرا در این صورت نیازی به کمپرسور هوا و لوله کشی هوا فشرده نخواهیم داشت ابزارهای نیوماتیکی متداول موجود شامل سنسورها کنترلرها عملگرها رله ها و مبدل ها هستند که در قسمت های بعدی به آنها خواهیم پرداخت .


تعاریف


به جز دو تعریف نخست بقیه ی تعاریف مختص به ابزارهای نیوماتیکی می باشند .عملگر مستقیم هنگامی یک کنترلر از نوع عملگر مستقیم است که افزایش در سطح سیگنال سنسور (دما فشار و غیره ) باعث افزایش در سطح سگنال خروجی کنترلر شود ( یعنی افزایش فشار هوای خروجی در یک سیستم نیوماتیکی )


عملکرد معکوس : عکس عملگر مستقیم است یعنی افزایش در سطح سیگنال سنسور باعث کاهش در سط سیگنال کنترلر می شود .
SCFM :فوت مکعب بر دقیقه ی در شرایط استاندارد عبارت است از فشار جوPSI 7/14 و دمای 70F برای سادگی مقایسه اغلب کمپرسورهای هوا بر اساس SCFM طبقه بندی می شود .
PSIA فشار مطلق پوند بر اینچ مربع 
PSIG : پوند بر اینچ مربع گیج 
SCIM: این مکعب به دقیقه در شرایط استاندارد که مشابه SCFM است با این تفاورت که SCIM معمولا برای بیان میزان مصرف هوای یک ابزارنیوماتیکی استفاده می شود هر SCFM برابر است با SICM (12)1728 سازندگان معمولا در نوشته ها و کتابچه های راهنمای خود از عبارات حساسیت و باند تناسبی استفاده می کنند که این عبارت مترادف با بهره هستند در هنگام توضیح تجهیزات و وسایل واژه های دیگر مانند نشتی bleed غیره نشتی   bleed non و فرعی sub master تعیف خواهند شد.

کنترلرهای نوع نشتی bleed type


کنترلر یا سنسور نوع نشتی یکی از ساده ترین تجهیزات نیوماتیکی است جریان محدود شده ای از هوای فشرده ی منبع از داخل هر دو مجرای نازل و خروجی عبور می کند از آن جا که مقدار کمی از هوا ی فشرده منبع از داخل هر دو مجرای نازل و خروجی عبور می کند از آنجا که مقدار کمی از هوا قادر به عبور از میان محدود کننده است فشار در خطوط نازل و خروجی متناسب با نیروی است که مقدار کمی از هوا قادر به عبور میان محدود کننده است فشار در خطوط نازل وخروجی متناسب  با نیرویی است درپوش برای پوشاندن نازل اعمال می کند در حالت پایدار این نیرو با نیروی ناشی از فشار نازل برابر خواهد بود اگر حاصل ضرب فشار و مساحت دهانه ی نازل از نیروی اعمال شده توسط درپوش بیشتر باشد درپوش از مقابل نازل به عقب رانده شده و هوای بیشتری از نازل خارج خواهد شد در نتیجه فشار در هر دو مجرا نازل و خروجی آن قدر افت پیدا می مند تا تعادل بین نیروها مجددا برقرار شود اگر نیروی درپوش بر نیروی نازل غلبه کند درپوش جلوی نازل را خواهد بست و افزایش فشار تا رسیدن به تعادل بین نیزوی نازل غلبه کند در پوش جلوی نازل را خواهد بست و افزایش فشار در هر دو مجرا نازل و خروجی آن قدر افت پیدا می کند تا تعادل بین نیرو ها مجددا برقرار  شود اگر نیروی درپوش بر نیروی نازل غلبه کند درپوش جلوی نارل را خواهد بست و افزایش فشار تا رسیدن به تعادل بین نیروها ادامه خواهد یافت باید توجه داشت که هرگاه سنسور یا کنترلر نوع نشتی در حال کار دارای تعادل باشد مقداری هوا از نازل نشت خواهد کرد ( اگر نشتی وجود نداشته باشد فشار آنقدر افزایش خواهد یافت تا نشت آغاز شود ) از این رو این کنترلرها به کنترلرهای نوع نشتی معروف هستند .کنترلرهای نوع نشتی بسته به نوع اهرم بندی آنها می توانند از نوع عملگر مستقیم و یا عملگر معکوس باشند این کنترلرها ذاتا تناسبی هستند سیگنال خروجی آنها ممکن است مستقیما به یک محرک هدایت شده یا به عنوان ورودی یک کنترلر رله ای یا یک موقعیت دهنده مورد استفاده قرار گیرد .


کنترلرهای رله ای


کنترلرهای رله ای به دو نوع غیر نشتی و نشتی پیلوتی تقسیم می شوند نوع غیر نشتی فقط هنگامی استفاده می شود که لازم است خط متصل به ابزار کنترل از هوا پر یا خالی شود.یک نمای شما تیک از یک کنترلر غیر نشتی نشان داده شده است حرکت مثبت ستسور افزایش دما فشار باعث حرکت دیا فرا گم به سمت داخل حرکت انتهای راست اهرم به پایین می شود  برابراین انتهای دیگر اهرم به سمت بالا حرکت کرده وشیر هوای منبع را باز می کند باز شدن شیر هوای منبع باعث افزایش فشار خروجی وفشار محفظه ی شیر خوا هد شد  با افزایش فشار محفظه به دیا فراگم نیرو وارد می شود تا فشار ناشی از حرکت مثبت سنسور راجبران کندبابر قراری تعادل شیر منبع بسته شده و فشار تعادل جدید با فشارخروجی بیشتر خواهد شد وحرکت منفی سنسور فشار انتهای راست اهرم را کاهش داده و باعث باز شدن درجه ی خروجی هوا می شود تا فشار سنسور و فشار محفظه مجددن به نعادل برسند به سادگی بامعکوس کردن اتصالات می توان کاری کرد تاکنترلر به صورت معکوس عمل کند در کنتر لر نوع نشتی پیلوتی برای داشتن یک ابزار کنتر لی سریع و حساس از یک مدار پیلوت نشتی با جریان هوا کاهش یافته و یک رله ی و تقیت  کننده غیر نشتی استفاده شده است این کنتر لر را می توان طوری  تنظیم کرد که به  ازای تغییرات ناچیز فشار پیلوت باعث تغییرات چشمگیر در خروجی شود به علاوه  می توان  این کنتر لر را به فیدبک منفی برای عملکرد تناسبی فید بک مثبت برای عملکرد دو وضیعتی مجهز کرد ترتیب قرا گرفتن اجرا در حالت تناسبی در شکل نشان داده شده است اوریفیس باعث محدود کردن جریان هوا به محفظه ی پیلوت شده و ممکن است مجرای کنترل به وسیله ی در پوشی که توسط سنسور عمل می کند  به صورت جزئی یا کامل مسدود شود.

 

ادامه مطلب ....

کولر گازی

داکت اسپلیت

نمایندگی گری | نمایندگی اجنرال | نمایندگی دایکین | کولر گازی گری | کولر گازی اجنرال | کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت گری | داکت اسپلیت اجنرال | داکت اسپلیت دایکین

شرکت گری | شرکت اجنرال | شرکت دایکین

تعمیرکار کولر گازی | نصاب کولر گازی