0
0

کولر گازی و باد زدن تغذیه و باد زدن برگشت|نمایندگی اجنرال|تک کولر

نویسنده: مدیریت سایت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

مد اشغال نشده باد زدن تغذیه و باد زدن برگشت نمی چرخند دمپرهای oa هوای بیرونی و eaهوای خروجی بسته هستند این موضوع از یخ زدن  کویل در نمای بیرونی پایین جلوگیری می کند دمپر هوای برگشت باز است اگر دما در یک فضا به زیر دمای تنظیم شده برسد معمولاً در حدود باد زدن های برگشت و تغذیه شروع به کار می کند دمپرهای بسته باقی می مانند اتاق ها به وسیله واحد های پایه گرمایش مجدد گرم می شوند باد زدن ها در زمانی که شرایط سرد ترین اتاق رضایت‌بخش شود کار می کنند به 60 fبرسد دوره پیش گرمایش صبحگاهی  دوره  یک یا دو ساعت قبل از اشغال فضا شروع به کار میکند با زدن های برگشت و تغذیه مرکزی شروع به کار می کنند دمپرهای eaوoaبسته باقی می ماند کویلهای گرمایش مجدد در واحدهای پایانه فعال می شوند زمانی که همه مکان ها به دمای مورد نظر رسیدن دوره متوقف می شود دوره پیش سرمایش صبحگاهی این دوره یک یا دو ساعت قبل از اشغال فردا شروع به کار می کند باد زدن های برگشت و تغذیه شروع به کار می کنند دمپرهای oaوeaوra موجود تنظیم تدریجی می‌شود که هوای مخلوط شده تغذیه به اندازه کافی خنک شود تا گرم ترین مکان را پیش سرمایش کند مد اشغال شدن زمان اشغال فضا به وسیله سیستم کنترل اتوماتیک مشخص می شود باد زدن های برگشت و تغذیه بی وقفه روشن هستند اگر هوای خارجی بالای ۷۵ باشد دمپر oa تا وضعیت حداقل بسته می‌شود اگر هوای بیرون زیر ۷۵ باشد دمپرهای هوای مخلوط شده raوeaوoa مدول تنظیم تدریجی می شوند تا دمای هوای اولیه به اندازه کافی پایین رود که گرم ترین مکان را خنک کند اگر دمای هوای مخلوط شده خیلی بالا باشد سیستم کنترل شیر کویل آب سرد شده را مدل تنظیم تدریجی می کند تا دمای هوای اولیه مورد نیاز را فراهم کند دمای تخلیه هوای اولیه به دمای حداقل محدود می‌شود rpm باد زدن هوای تغذیه کنترل می‌شود تا فشار استاتیکی مورد نیاز در کانال تغذیه را تامین کند rpm باد زدن برگشت یا باد زدن تغذیه هماهنگ می‌شود تا sp مثبت ساختمان در حدود0.05اینچ حفظ شود  مزایای یک سیستم گرمایش مجدد سیستم گرمایش مجزا نیاز ندارد