0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

کولر گازی و سیستم های vav

 

سیستم های vav

شرط در این کتاب فر شده که خواننده با نحوه عملکرد سیستم هایhvac آشناست کتاب حاضر فقط سیستم های vav را توصیف می کند و شامل 9 فصل می باشد فصل اول اطلاعات  معمولی است که تمام سیستم های vav را توضیح می‌دهد هر یک از فصل های ۲ تا ۸ در مورد یک نوع از سیستم هایvav توضیخ می دهد تمام این فصل ها به صورت مشابه ای با موارد زیر تنظیم شده اند  توصیف سیستم یک نقشه طرح واره ای از پایانه و توصیف  عملکرد آن یک نقشه طرح واره ای از واحد هوارسان مرکزی و توصیف عملکرد آن در مورد مزایا و معایب نوع خاص سیستم روش های کنترل باد زدن برای باز شدن های سیستم را شرح می‌دهد . نمایندگی اجنرال شما باید اطلاعات نمادها و اختصارات استفاده شده در این کتاب را بدانید همه آنها در متن یا در نقشه ها تعریف شده اند اگر شما نیاز داشتید معنی مورد خاصی را مرور کنید از پیوست آخر کتاب استفاده کنید این پیوست شامل یک واژه نامه از اطلاعاتی است که در سیستم ها استفاده می شوند و همچنین فهرستی از نمادها  و اختصارات ای است که در متن و در نقشه های این کتاب به کار رفته اند اگر از معنی بعضی از واژه ها مطمئن بودید به پیوست آخر کتاب مراجعه کنید سیستم تاسیسات hvac گرمایش تهویه و تهویه مطبوع هوا هدف اصلی از هر سیستمhvac فراهم آوردن آسایش است ashrae  انجمن مهندسان گرمایش و تهویه مطبوع آمریکا شرایط استاندارد ای را برای اتاق وضع کرده است که برای کارکنان بیشتر ساختمان‌ها قابل پذیرش از آسایش در یک مکان به ترتیب دما و رطوبت معیاری برای محتوای رطوبتی هوا بستگی دارد منطقه های آسایش را به صورتی که در ashrae standard  تعریف شده است برای تابستان و زمستان نشان می‌دهد منطقه آسایش محدوده‌ی از شرایط است که بیشتر افرادی را که با پوشش مناسب در حال کار سبک مثل کار اداری هستند در آن احساس رضایت می‌کنند  افرادی که کارهای سنگین انجام میدهند و یا لباس های ضخیم تری می پوشند ممکن است به شرایط خنک تری نیاز داشته باشند در تابستان و زمستان منطقه های آسایش کمی با هم فرق میکنند زیرا مردم را برای هر لباس های مختلفی می پوشند تهویه یا تعویض هوا هوای خارجی باید برای هر ساختمانی که اشغال شده فراهم شود تامین مقدار مشخصی از هوای بیرون از ماندگی و ناسالم شدن هوای داخل جلوگیری می کند آیین نامه های ساختمانی هوای خارج را که باید توسط سیستم‌های hvac وارد شود مشخص میکند سیستمhvac به مقدار مشخصی هوای تغذیه نیاز دارد  تا ترکیب قابل قبولی از رطوبت و دما را داخل منطقه آسایش تامین کند این سیستم مقدار کافی از هوای خارجی را برای تعویض هوا فراهم می‌کند کارایی سیستم به دو عامل زیر بستگی دارد. نمایندگی اجنرال هوای تغذیه سیستم فوت مکعب بر دقیقه اندازه گیری می‌شود دمای هوای تغذیه به منظور گرمایش و سرمایش یک فزاینده عامل به صورت های مختلفی ترکیب می شود که بستگی به نوع و طراحی دستگاه به خصوصhvac دارد ترکیبات عبارتند از دمای متغیر حجم ثابت دمای ثابت حجم متغیر دمای متغیر حجم متغیر هنگامی که دمای هوای داخل تغییر می کند رطوبت نیز افزایش یا کاهش پیدا میکند روطوبت داخل معمولا در درون منطقه آسایش باقی می ماند  با وجود این در مناطق دارای اقلیم خشک بیشتر سیستم های hvac یک واحد رطوبت زدن در هوارسان مرکزی دارند که سطح رطوبت را در زمان لازم در هوای مجبور شده افزایش میدهد در اقلیم های مرطوب ممکن است سیستم ها وسیله ای  برای رطوبت گیری از هوای تغذیه داشته باشند مناطق مختلف در ساختمان های بزرگ سیستم باید نیازهای متغیر فضاهای مختلف را تامین کند منطقه های مختلف یک ساختمان نیاز های گرمایش و سرمایش مختلفی دارند در گذشته ساختمان های تجاری بزرگ معمولا با یک چشم مرکزی نور طراحی می‌شدند که هوا و نور را به اتاق داخلی راه می‌داد از آنجایی که قیمت زمین و ساختمان افزایش پیدا کرد دستگاه‌های تکامل پیدا کردن این چشمه نور داخلی حذف شد اکنون ساختمان ها با هسته ای از اتاق های داخلی طراحی می شوند که قبلاً جای چشمه نور بود ایجاد این هسته ی داخلی یک مسئله جدید برای تهویه هوا وجود آورد فضاهای هسته نیاز به گرمایش ندارند اما نیاز به تهویه و سرمایش هوا دارند اتاق هایی که در امتداد دیواره های خارجی قرار دارند علاوه بر تعویض و تهویه هوا  نیاز به گرمایش و سرمایش نیز دارند این اتاق های خارجی فضاهای پیرامونی نیز نامیده می‌شوند نیازهای مناطق مختلف در یک ساختمان اداری عادی را در نظر بگیرید که دارای مشخصه های تلفات حرارت و دریافت حرارت متفاوتی هستند دفاتر اداری دیوار خارجی ساختمان چیده شده اند همچنین یک هسته مرکزی از اتاق‌های وجود دارد که در معرض شرایط خارجی نیستند اتاق های بیرونی حداقل یک دیوار در معرض دماهای خارجی دارند این بدان معناست که این گونه دفاتر تلفات حرارت و دریافت حرارت بیشتری نسبت به اتاق های داخلی دارند  در روزهای سرد گرما از مکان های گرم شده ساختمان به هوای سرد خارج انتقال می یابد تلفات حرارت در روزهای گرم گرما از هوای گرم بیرون به فضاهای خنک شده ساختمان انتقال می یابد دریافت حرارت اتاق های بیرونی حرارت را با نرخ های متغیر ای دریافت یا تلف می کنند به عنوان مثال زمانی که خورشید به یک طرفه ساختمان می تابد نمایندگی اجنرال این سنت از ساختمان نسبت به سمتی که سایه از دریافت حرارت بیشتری دارد وضعیت خورشید رنگ دیوار عایقکاری مقدار شیشه و سایز سازی بر دریافت حرارت خورشیدی تاثیر می گذارد هسته ای ساختمان حرارت را از بار داخلی مانند افراد نور و تجهیزات دریافت می‌کند بنابراین این فضاها به جز برای طبقه بالا که حرارت را از طریق بام در تلف می کند معمولاً نیاز به گرمایش ندارند حالت آن است که آنها گرمای خیلی زیادی دریافت می کنند بنابراین زمانی که اشغال شود نیاز به سرمایش دارند بار سرمایشی برای هر دو فضای مرکزی و خارجی بستگی به عامل های زیادی از این جمله دارند نوع سکونت و اشغال  تراکم انواع کار فعال و غیر فعال به وجود آمده به وسیله تجهیزات نور و سطح روشنایی